Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

4 czerwca 2020

NR 3 (Maj 2020)

Czym jest odporność? Z jakimi strategicznymi decyzjami mierzą się zarządzający łańcuchem dostaw w pandemicznym otoczeniu?

0 655

Jak każdy kryzys, koronawirus spadł na nas nieoczekiwanie, a skala jego wpływu na funkcjonowanie biznesów globalnie zaskoczyła niejednego przedsiębiorcę. W większości firm sytuacja kryzysowa w krótkim terminie została opanowana, jednak należałoby zadać sobie pytanie: co dalej? Czy słabe ogniwa w naszym łańcuchu dostaw, tak silnie ujawnione w trakcie pandemii, da się skutecznie zabezpieczyć? Jeżeli tak, jak to zrobić?

Cytat słynnego filozofa, Herklita z Efezu, „Jedyne, czego można być w życiu pewnym, to zmiana”, stanowi dobry punkt odniesienia do dalszych rozważań na temat tytułowej odporności naszego biznesu, a w szczególności ważności zachowania ciągłości logistycznej w całej organizacji. Jak więc budować odporność, z jednej strony przy zachowaniu efektywności operacyjnej i racjonalności kosztowej, z drugiej jednak, będąc przygotowanym na podobne zawirowania w dłuższym horyzoncie czasowym, nie myśląc już tylko o ewentualnym powrocie pandemii, ale o możliwych klęskach żywiołowych, cyberatakach bądź chociażby o zmianach klimatycznych i coraz bardziej utrudnionym dostępie do niektórych zasobów?

POLECAMY

Łańcuch dostaw jako obszar zmian 

Glenn Steinberg, globalny lider obszaru łańcucha dostaw EY, zwraca uwagę na fakt, że 94% firm z listy Fortune 1000 doświadcza zakłóceń w swoich łańcuchach dostaw w związku z epidemią koronawirusa1. Niestety, jest to prawdopodobnie tylko ułamkiem długoterminowego, negatywnego wpływu ekonomicznego wirusa na światową gospodarkę. Oxford Economics w niedawnym badaniu ostrzegało, że globalny wzrost gospodarczy może spaść o ponad 1 bln USD. 
Jak na to wszystko zareagował świat biznesu? Jeszcze w marcu, na początku epidemii, w ankiecie przeprowadzonej dla EY wśród kadry zarządzającej 79% ankietowanych krytycznie oceniło stan przygotowania ich organizacji na tego typu kryzys. 52% respondentów z kolei stwierdziło, że już teraz podejmują działania mające na celu zmianę funkcjonowania ich łańcucha dostaw, tak aby był bardziej odporny na zaburzenia w przyszłości2. 40% natomiast ma w planach ich zainicjowanie, ale jeszcze zastanawia się nad ich charakterem. 

Oblicza odporności łańcucha dostaw 

Skala i charakter strategii budowy odpornego łańcucha dostaw różni się ze względu na branżę, charakter firmy czy obszar jej działania. Dlatego kluczowe jest odpowiednie zidentyfikowanie najsłabszych ogniw, a następnie przetestowanie skuteczności potencjalnych rozwiązań. W jednym z naszych materiałów, który został opublikowany na początku epidemii, przedstawiliśmy opis podejścia krok po kroku do zdefiniowania, co składa się na odporność łańcucha dostaw dla danej firmy. Wymienialiśmy w nim następujące punkty: 

 • Stworzenie „mapy ryzyka” w łańcuchu dostaw, czyli przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka łańcucha dostaw w obecnym stanie. Pozwoli to określić, który jego obszar może mieć najwięcej potencjalnego wpływu na inne, oraz oszacować dostępność alternatywnych rozwiązań (np. zamienniki komponentów, produktów sprowadzanych z innych krajów czy poziom rozproszenia dostawców i ich unikalność).
 • Identyfikacja obecnych narzędzi i procedur zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie ich skuteczności, a także zaprojektowanie potencjalnych działań dotyczących wykształcenia nowych kompetencji, wprowadzenia narzędzi, procedur lub systemów, które mają minimalizować lub eliminować zidentyfikowane ryzyka. 
 • Symulacja skuteczności powyższych działań i dopasowanie ich do innych operacji i procedur w firmie (tak aby sobie wzajemnie nie przeczyły). 
   


 Dokładna analiza elementów procesowych pozwoli zidentyfikować obszar, który jest kluczowy dla danej firmy i umocnić łańcuch dostaw. Wiodące praktyki wspierające strategię odporności powinny uwzględniać powiązania między procesami i koordynacje działań kryzysowych. Jednak bardzo istotna jest świadomość tego, jaki element może zawieść w całym procesie. 
Jedną z najczęściej pojawiających się rekomendacji jest podjęcie działań w działach zakupów i intensyfikacja współpracy z dostawcami (w tym oczywiście dostawcami usług logistycznych). Epidemia koronawirusa pokazała, jak wiele zależy od tego, jak działają nasi dostawcy i od poziomu ich wiedzy na temat ich powiązań biznesowych czy kondycji finansowej. W obliczu kryzysu problemy naszych dostawców i partnerów stają się automatycznie naszymi, co uaktywnia znany wszystkim efekt domina. Przykładami rekomendowanych 
działań są: 

 • Stworzenie mapy łańcucha dostaw prezentującej strukturę połączeń (geograficzną, finansową, logistyczną). 
 • Renegocjacja kontraktów bądź dodanie zapisu o wpływie siły wyższej, a także zdefiniowanie, co ten zapis oznacza. Warto wspomnieć, że takie działania powinni podjąć nasi dostawcy ze swoimi, w celu wykluczenia wymienionego powyżej efektu domina. 
 • Stworzenie systemu i strategii komunikacyjnej z dostawcami pozwalające na bieżący wgląd lub cykliczne raportowanie o ich kondycji, np. finansowej, operacyjnej.
 • Regularne badać kondycję naszych dostawców (due dilligence, stworzenie wskaźników, dobranie odpowiedniej, odnawianej cyklicznie certyfikacji, a nawet stosowanie alertów medialnych).

Transparentność odgrywa tu kluczową rolę. Rozumiemy ją jako świadomość powiązań: prawnych, geograficznych czy finanso...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy