Czy przepustowość terminali podoła wzrostowi przewozów? Kolejowe przewozy kontenerowe w Polsce: szanse i wyzwania rozwoju do 2030 r.

RAPORT

Przewozy kontenerowe koleją kolejny rok z rzędu odnotowały w Polsce dwucyfrowy wzrost. Warto zadać pytanie, czy uda się utrzymać wysoką dynamikę wzrostu w najbliższym dziesięcioleciu, a także, jakie czynniki mogą ograniczać ten wzrost. 

Trendy przewozowe w latach 2010-2018

Najwięcej kontenerów koleją w krajach UE przewozi się w Niemczech – ok. 6 mln TEU w 2017 r. 

Dynamiczny rozwój przewozów kontenerowych w Polsce, który obserwuje się od 2010 r., pozwolił jej na zajęcie trzeciego miejsca (za Włochami), wyprzedzając takie kraje, jak Wielka Brytania, Holandia, Czechy i Szwecja. Jednakże pod kątem udziału przewozów kontenerowych w pracy przewozowej ogółem Polska obok Słowacji, Rumunii, Bułgarii i krajów nadbałtyckich do 2017 r. pozostawała w grupie krajów z niskim – poniżej 10% – wskaźnikiem konteneryzacji. W 2018 r. w Polsce koleją przewieziono prawie 1,9 mln TEU, praca przewozowa wyniosła ok. 6,2 mld tkm, a udział ładunków skonteneryzowanych po raz pierwszy przekroczył poziom 10%. Liczba operatorów kolejowych w tym segmencie rynku wzrosła z 5 w 2010 r. do 18 w 2018 r.

Jednakże kluczowymi graczami pozostają PKP Cargo, DB Cargo, Captrain Polska, PCC Intermodal i Lotos Kolej. 

Kontenery nadal stanowią prawie 97% ogółu jednostek intermodalnych przewożonych w Polsce. Kontenery 20-stopowe to 44% wszystkich kontenerów, a 40-stopowe – ok. 47%. Ponad 70% kontenerów przewozi się w komunikacji międzynarodowej, głównie przez porty morskie w Gdańsku i Gdyni, a także przez przejścia graniczne z Niemcami i Czechami.

Terminale intermodalne: przepustowość i lokalizacja

 

Rys. 1. Wielkość przewozów intermodalnych (kontenery i nadwozia wymienne) koleją w wybranych krajach UE w latach 2010-2017 (tys. TEU). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (brak danych dla Austrii dla 2016 i 2017 r.)

W grudniu 2018 r. w Polsce funkcjonowało 37 terminali inte...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy