Ambitne plany rozwoju GLS Poland

ZARZĄDZANIE INWESTYCJE

GLS Poland ma konkretne plany: w ciągu kolejnych trzech lat planuje zainwestować 3-4% przychodów w infrastrukturę, a także w technologię i rozwiązania ekologiczne.

Nasz cel strategiczny jest klarowny: chcemy być liderem pod względem jakości obsługi klientów mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

GLS stawia na konsekwentny rozwój na polskim rynku. Zapowiada inwestycje w wieloletnim cyklu. W centrum uwagi są dla nas potrzeby i oczekiwania klientów. To jest podstawa nowej, kompleksowej strategii rozwoju Grupy GLS i co za tym idzie wszystkich planów inwestycyjnych mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Rynek kurierski rośnie od dłuższego czasu, a tempo jego wzrostu dyktuje przede wszystkim sektor e-commerce. Pandemia spowodowała skokowy wzrost wolumenu w segmencie B2C, czyli paczek wysyłanych ze sklepów internetowych do konsumentów. Jak obecnie wygląda struktura dostaw w przypadku GLS Poland?

W ciągu roku udział przesyłek B2C w naszych przychodach osiągnął poziom segmentu B2B. To pokazuje dynamikę rozwoju e-commerce i jest to trwała tendencja. Z badań rynkowych wynika, że segment B2C ma rosnąć co roku nawet do ponad 20 proc. zauważa Tomek Zwiercan.

Planują wzrost i inwestycje

Szybkie zwiększanie wolumenu przesyłek oznacza większe przychody, ale równocześnie wymaga inwestycji, by zaspokoić rosnący popyt. Jeśli założymy, że w ciągu trzech lat rynek urośnie o 60 proc., to trzeba odpowiednio zwiększać przepustowość i efektywność sieci operacyjnej, w tym inwestować w infrastrukturę bazową, rozwijać flotę oraz wdrażać narzędzia cyfrowe do dalszej optymalizacji procesów zaznacza dyrektor zarządzający operatora.

Inwestycje zwiększające potencjał firmy już trwają. Operator systematycznie rozbudowuje infrastrukturę bazową, która tworzy fundament sieci operacyjnej. W 2020 r. otworzył trzy nowe filie, a w tym roku kolejne cztery. Aktualnie GLS Poland ma już 45 tego typu obiektów. To nie koniec inwestycji w tym zakresie. W najbliższych miesiącach firma przedstawi szczegóły projektu nowego centrum regionalnego, które będzie zlokalizowane na Górnym Śląsku. Obiekt może zostać uruchomiony już w przyszłym roku finansowym.

W roku 2020/21 nakłady inwestycyjne GLS Poland wyniosły ponad 19 mln zł. W ciągu kolejnych trzech lat zamierza przeznaczać 3-4% przychodów m.in. na inwestycje w infrastrukturę, technologię i rozwiązania ekologiczne. Źródłem finansowania będą zyski osiągane przez spółkę w Polsce. W planach mamy m.in. budowę nowej centralnej sortowni. Zakładamy, że będzie działać już w latach 2023-24. Zamierzamy też sukcesywnie otwierać nowe filie, zarówno własne, jak i partnerskie. W ciągu trzech lat chcemy ich mieć dodatkowo około 20, a więc blisko 50 proc. więcej niż obecnie. To pokazuje skalę planowanych przez nas inwestycjizapowiada Tomek Zwiercan.

Zaznacza również, że w Polsce firma nie planuje przejęć i koncentruje się wyłącznie na organicznym wzroście. Jakie cele zakłada pod tym względem? W segmencie przesyłek krajowych planujemy wzrost na poziomie co najmniej takim, jaki osiągnie cały rynek. Zakładamy natomiast zwiększenie udziału w paczkach międzynarodowych. Kontynentalna sieć, oparta na bliskiej współpracy pomiędzy spółkami krajowymi Grupy GLS, jest naszym atutem. Zapewniamy klientom e-commerce europejski system zwrotów oraz dostęp do międzynarodowej sieci punktów nadania i odbioru – podkreśla dyrektor zarządzający GLS Poland.

W tej chwili przesyłki transgraniczne odpowiadają za ponad 30% przychodów GLS Poland. W najbliższych latach operator zamierza konsekwentnie rozwijać ten segment, zwiększając jego udział w strukturze przychodów do 35%.

Dodajmy, że międzynarodowa sieć Grupy GLS obejmuje łącznie 41 krajów. Siedzibą firmy jest Amsterdam, a marka GLS należy do brytyjskiego koncernu Royal Mail. Historia firmy GLS w Polsce zaczęła się od Szybkiej Paczki – przedsiębiorstwa, które rozpoczęło działalność w 1998 roku. W ciągu 7 lat GLS stopniowo inwestował w udziały w Szybkiej Paczce, a z początkiem 2005 roku stała się ona stuprocentową spółką GLS działającą pod szyldem General Logistics Systems Poland.

Ekologia na pierwszym planie

Kluczowe znaczenie dla GLS Poland mają również inwestycje w rozwiązania ekologiczne. Już teraz część dalekodystansowych (wahadłowych) tras operatora obsługują pojazdy ciężarowe na skroplony gaz ziemny. W Warszawie, Krakowie, Siedlcach i Wodzisławiu Śląskim operator wprowadził e-vany kurierskie, w stolicy dodatkowo wraz z infrastrukturą do ładowania tego rodzaju pojazdów. Operator planuje, by w 2026 r. samochody elektryczne dostarczały już 4 na 10 paczek w Polsce.

Co warto podkreślić, w ubiegłym roku GLS Poland – jako pierwsza firma w Polsce – wprowadził specjalny rower kurierski jako regularne rozwiązanie. Obsługuje centrum Krakowa, strefę w znacznej mierze wyłączoną z ruchu kołowego.

W tym roku GLS Poland, podobnie jak inne spółki krajowe Grupy GLS w Europie, rozpoczął zamawianie energii z odnawialnych źródeł. Zakres zamówień obejmuje 85% całkowitego zużycia energii elektrycznej GLS Poland. Dodatkowo, rozpoczął się już również montaż instalacji fotowoltaicznych na własnych obiektach firmy.

(Źródło: GLS Poland)

Przypisy