Dołącz do czytelników
Brak wyników

AGV, Monorail czy tradycyjny przenośnik? Trendy w organizacji transportu wewnątrzmagazynowego

BAZA WIEDZY | 19 marca 2020 | NR 4
0 423

Podczas gdy np. branża automotive jest pionierem wdrożenia przemysłu 4.0, to niektóre części sektora logistycznego rozwijają się w tej kwestii stosunkowo wolno. Jeden z przykładów stanowi logistyka wewnątrzmagazynowa, gdzie w wielu przypadkach często jeszcze bardzo daleko do zautomatyzowanych procesów. Jedno szybko staje się jasne: brak odpowiedniego planowania i struktur sprawia, że transport wewnętrzny staje się wysoce nieefektywny.

Międzynarodowa konkurencja w połączeniu z wysoką presją kosztową, brakiem miejsca w miastach czy z powodu braku wykwalifikowanego personelu zmusza firmy do coraz większej wydajności wewnętrznych procesów logistycznych. Logistyka magazynowa, a przede wszystkim transport wewnętrzny odgrywają w tym kluczową rolę, ponieważ określa czas dostawy i poziom usług, a tym samym wpływa 
na wydajność całego łańcucha dostaw. Chociaż istnieje już wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych i koncepcji zarządzania, które przyczyniają się do optymalizacji transportu wewnętrznego, ich potencjał nie został jeszcze wykorzystany w wielu firmach. 

POLECAMY

Z reguły w logistyce rozróżnia się technologie transportowe: międzymanualną, półautomatyczną (zmechanizowaną) lub w pełni zautomatyzowaną. Wybór systemu manualnego następuje w momencie, gdy towary muszą być swobodnie przemieszczane z miejsca na miejsce lub kiedy należy to zrobić w nieregularnych, często odległych odstępach czasu. W większości przypadków, ze względu na powszechną dostępność, odbywa się to za pomocą wózków widłowych. W przeciwieństwie do innych technologii mają one tę zaletę, że można się nimi swobodnie i bezproblemowo oraz w dowolnej chwili poruszać praktycznie po całym magazynie.

Jednakże w związku z ogólnym kierunkiem obranym przez światowy przemysł trendy w logistyce wewnątrzmagazynowej skłaniają ku zautomatyzowanym lub półzautomatyzowanym technologiom. Zaliczają się do nich m.in. automatycznie sterowane pojazdy (AGV – Automated Guided Vehicle), systemy Monorail (podwieszane lub podłogowe), czy też, chyba najpowszechniejsze, napędzane przenośniki rolkowe, taśmowe lub łańcuchowe. Jednostki takie mogą być konstruowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem firm, biorąc pod uwagę charakterystykę fizyczną manipulowanych towarów czy dostępną infrastrukturę magazynową. W porównaniu z systemami manualnymi wartością dodaną są m.in. znacznie wyższa wydajność i rentowność transportu wewnętrznego, a jednocześnie bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. 

Trendy w transporcie wewnątrzmagazynowym lub okołoprodukcyjnym świetnie są odzwierciedlane w zapotrzebowaniu firm na coraz to nowsze technologie. Liczba projektów realizowanych w Polsce oraz na świecie z wykorzystaniem AGV, systemów monorail i przenośników stale rośnie. W przypadku niektórych dostawców liczba zapytań jest tak duża, że klienci muszą się liczyć z wielomiesięcznym oczekiwaniem na realizację projektów lub nawet odmową.

AGV

Wózki AGV nie są aż tak nowym wynalazkiem, jakby się mogło wydawać. Około 50 lat temu w USA zaprezentowano wózki AGV, ich największy rozwój nastąpił wraz z wprowadzeniem na rynek nowych technologii związanych z lokalizacją i sterowaniem. Od tamtego czasu bez przerwy są one udoskonalane. Obecnie ze względu na kompletnie bezobsługową pracę AGV służą optymalizacji i przyspieszeniu transportu wewnętrznego. Spośród różnych automatycznych środków transportu towaru są one uważane za najbardziej elastyczne rozwiązanie. Bezproblemowo da się je wdrożyć w istniejących magazynach czy halach produkcyjnych, gdzie mogą obsługiwać różnego rodzaju dobra. Jednak chyba najważniejszym argumentem działającym na korzyść AGV jest eliminacja pracy manualnej (czynnik ludzki sprowadza się tylko do serwisowania urządzeń i ich programowania), gdyż inaczej niż u człowieka nie musi robić przerw i jest zawsze gotowy do pracy.

Jeszcze do niedawna wózki automatyczne służyły wyłącznie do transportu w strefach wolnych od ruchu pieszego, w chwili obecnej, jak pokazuje wielu producentów, mogą one być wykorzystywane w strefach kompletacji, gdzie może poruszać się wiele osób. Sektor e-commerce będący największym odbiorcą takich wózków samojezdnych, w tym gigant Amazon i jego chiński odpowiednik Alibaba, zwiększył się ponaddwukrotnie w ciągu trzech ostatnich lat. Codziennie jak grzyby po deszczu powstają nowe firmy w tym sektorze. W szczególności warto zwrócić uwagę na rynek chiński, który rozwija się bardzo szybko.

Oczekuje się, że światowy rynek pojazdów AGV wzrośnie z 1,89 mld USD w 2018 r. do 3,25 mld USD w 2026 r. Przy czym to Europa jest największym producentem i eksporterem AGV na świecie. Wartość tego rynku, w 2017 r. została wyceniona na 0,66 mld USD, a eksperci przewidują, że do 2023 r., wartość ta osiągnie 1,69 mld USD. Większość kluczowych producentów zautomatyzowanych urządzeń do transportu materiałów ma siedzibę na Starym Kontynencie. Ponieważ technologia ta wymaga specjalistycznej wiedzy produkcyjnej, wszyscy użytkownicy końcowi wolą importować całkowicie zbudowaną jednostkę. Wysoka aktywność przemysłowa w regionie, szczególnie w sektorze automotive, który jest kluczowym źródłem popytu na AGV, czyni Europę głównym regionem dla rynku wózków automatycznych.

Monorail

Coraz częściej w transporcie wewnątrzmagazynowym wykorzystuje się system szynowy monorail. System monorail to przenośnik szynowy z indywidualnie napędzanymi pojazdami, które mogą się poruszać zupełnie autonomicznie po trasie wyznaczonej w trakcie projektowania i montażu. Rozróżniamy dwa rodzaje tego typu przenośników: podwieszany oraz podłogowy.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy