Aby wykorzystać szansę, należy zintegrować działania. Rozmowa z dr. Mirosławem Antonowiczem, członkiem zarządu PKP S.A.

PROGNOZY

O tym, czy Polska ma szanse zostać intermodalnym hubem Europy i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tak się stało, z dr. Mirosławem Antonowiczem, członkiem zarządu PKP S.A., rozmawia Janusz Mincewicz.

Czy Polska może stać się intermodalnym hubem Europy?

Tak. Jednak najpierw musimy odpowiednio przygotować naszą infrastrukturę transportową oraz dysponować odpowiednio dużym ilostanem wagonów i środków trakcyjnych. W 2017 r. polska kolej przewiozła 14,7 mln t ładunków w jednostkach intermodalnych, co stanowiło 6,12% masy wszystkich towarów przewiezionych koleją. Udział tej grupy towarów w wykonanej przez kolej towarowej pracy przewozowej na terenie Polski wzrósł natomiast do 9,87% dzięki wykonaniu 5,41 mld tono-kilometrów pracy przewozowej. W 2016 r. udziały te wynosiły 5,77% (wg masy) i 8,77% (wg wykonanej pracy). Oznacza to, że rok do roku nastąpił wzrost przedmiotowych udziałów odpowiednio o 6% i 12,5%. Wnioski z przeprowadzonych analiz sugerują, że w perspektywie do 2030 r. należy spodziewać się średniego tempa wzrostu kolejowych przewozów jednostek intermodalnych rzędu 6% w ujęciu masy i 8,5% w ujęciu pracy przewozowej, o ile oczywiście wielkość przewozów, innych niż jednostek intermodalnych, pozostanie na poziomie zbliżonym do 2017 r., tj. 234,5 mln t i 49,6 mld tono‑kilometrów. Biorąc pod uwagę obecny wzrost przewozów intermodalnych oraz projekty realizowane w zakresie tego segmentu ładunków przy wsparciu środkó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy