Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

5 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

Zrównoważony rozwój od lat jest częścią naszego DNA. Rozmowa z Ewaldem Rabenem, prezesem Grupy Raben

0 286

O odpowiedzialności i obowiązku prowadzania biznesu po ścieżce zrównoważonego rozwoju, korzyściach płynących z tego kroku, zamianie starej stodoły na 1 250 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej dla logistyki kontraktowej z Ewaldem Rabenem, prezesem Grupy Raben, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Czy uważa Pan, że logistyka rozwija się w sposób zrównoważony, przyjazny dla środowiska?

Odpowiedź brzmi: „absolutnie tak”. Chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko poprzez posiadanie ekologicznych ciężarówek, ale również poprzez wszystkie stosowane przez nas procesy, tak aby były one jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Będziemy kontynuować realizację naszej strategii CSR. To jest konieczność. Planeta, którą pozostawiamy po sobie w chwili śmierci, to miejsce, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki. Jeśli o to nie zadbamy, ich życie nie będzie łatwe. To nasza odpowiedzialność i nasz obowiązek. W międzyczasie pojawią się też klienci, którzy będą gotowi dołączyć do nas na tej zrównoważonej ścieżce biznesu. Uważam, że jesteśmy dobrym partnerem jako „Your partner in logistics”.

Jakie są Pana zdaniem perspektywy dla zrównoważonego rozwoju branży transportowej?

Cały łańcuch dostaw, a zwłaszcza logistyka, ma ogromny potencjał. Nie wszyscy klienci biorą pod uwagę cały proces: gdzie produkt został wyprodukowany i jak długą drogę przebył, aby dotrzeć do konsumenta końcowego, ale to się zmieni. Dla nas usprawnienia łańcucha dostaw wprowadzane przez naszych klientów stwarzają nowe możliwości. Muszę jednak zwrócić uwagę na brak spójności w polityce transportowej na szczeblu europejskim oraz na różnice, które występują w różnych branżach. Wdrożenie jednolitych programów przyczyniłoby się do zrównoważonego rozwoju. My sami dążymy do tego, aby nasz łańcuch dostaw był przejrzysty, etyczny i wydajny – również pod względem ekologicznym.

Przyjęliście strategię Grupy Raben dotyczącą środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, strategię ESG. Jak skutecznie ją wdrażacie?

Uważam, że wszyscy w firmie powinni być zaangażowani w jej realizację. Moja rola polega na byciu liderem, wyznaczaniu celów (takich jak osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO₂) i proaktywnym wspieraniu mojego zespołu w ich realizacji. Nasz Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, reagując na globalne i lokalne wyzwania oraz dialog z interesariuszami, tworzy strategię i nadzoruje jej skuteczność oraz przestrzeganie w codziennych operacjach. Niemniej odpowiedzialność za wprowadzanie zmian, dzięki którym Grupa Raben działa w sposób bardziej zrównoważony, powinna spoczywać na każdym pracowniku i każdym dostawcy. Ponadto uważam, że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla jest kluczowe, podobnie jak jego rola w budowaniu świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników. Dlatego oprócz indywidualnej odpowiedzialności menedżerowie są również zaangażowani w realizację celów ESG. Stale i konsekwentnie mierzymy KPI i nasze postępy.

Pierwszym krokiem jest zatem dokonywanie pomiarów?

Wierzę, że aby cokolwiek poprawić, najpierw trzeba to zmierzyć, tak jak mierzymy np. emisję CO₂ w naszych codziennych operacjach transportowych i magazynowych. Jest to podstawa do dalszych działań: wyznaczania celów, a następnie ich realizacji i optymalizacji w ramach normalnej działalności operacyjnej. Rzetelne raportowanie to zawsze pierwszy krok. Pierwszy Grupowy Raport Zrównoważonego Rozwoju również jest narzędziem, które do tego służy.

Co realnie robicie jako przedsiębiorstwo na rzecz środowiska i jakie są mierzalne efekty tych działań?

Koncentrujemy się na obniżaniu poziomu emisji CO₂ i wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Kluczowe znaczenie w zmniejszaniu emisji mają innowacje. Istnieją jednak ograniczenia wynikające z dostępnych technologii, konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innego rodzaju innowacji, które przyczynią się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Przykładem jest wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w jak najbardziej efektywny sposób. Równocześnie przygotowujemy dla naszych klientów kompleksowe narzędzia, dzięki którym będą mogli maksymalnie efektywnie planować transport i mierzyć swój ślad węglowy. Będziemy również pracować nad rozwiązaniami przyszłości w obszarze nieruchomości i wspierać wszystkie rozwiązania zeroemisyjne.
Nasze głębokie zaangażowanie w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przejawia się w projekcie Raben ECO₂Way, który rozwijamy od 2018 r. Z akcji społecznej przekształcił on się w zbiór celów w perspektywie 5 lat.
Jeśli chodzi natomiast o mierzalne efekty naszych działań, zapraszam do lektury Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben za 2020 r. Tam można znaleźć szczegółowe dane.

We wspomnianym raporcie wyznaczyliście konkretne cele, jakie Grupa Raben zamierza osiągnąć do 2025 r. w zakresie minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Jakie to cele?

Zarówno cele, jak i działania, które przybliżają nas do ich osiągnięcia, wyszczególnione są w naszej strategii, która stanowi główny dokument określający podejście Grupy Raben do środowiska. Do najważniejszych celów ECO₂Way 2025 Grupy Raben, zdefiniow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy