Współpraca z partnerem zewnętrznym - Inżynieria łańcucha dostaw

ZARZĄDZANIE

Historia branży konsultingu biznesowego na świecie sięga początku XX w. Wtedy też możemy mówić o powstaniu pierwszych firm świadczących usługi doradztwa, czyli odpłatnego udzielania fachowych porad w różnych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Przez lata branża rozwinęła się bardzo mocno i dziś na rynku funkcjonują zarówno wielkie międzynarodowe firmy konsultingowe z szerokim zakresem kompetencji, jak i małe firmy wąsko specjalizowane i oferujące usługi na lokalnych rynkach (tzw. boutique consulting). W tym ekosystemie firm konsultingowych funkcjonują również konsultanci z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Skąd pojawiła się na rynku potrzeba korzystania z zewnętrznego wsparcia firm konsultingowych? Jeżeli przyjrzymy się działalności firmy, praktycznie dowolnej branży, możemy zauważyć, że sprowadza się ona do dwóch typów działań:

  • Działalność operacyjna: związana z głównym profilem firmy, np. produkcja, handel, usługi, badania i rozwój.
  • Projekty: działania jednorazowe w celu rozwiązania określonych problemów, optymalizacji obecnej działalności lub zapewnienia rozwoju biznesu.

Co to jest projekt? Według szkolnej definicji, projektem nazywamy zorientowane na cel, tymczasowe, unikatowe przedsięwzięcie, które posiada określony początek oraz koniec. To właśnie tymczasowość oraz unikatowość sprawiają, że w większości przypadków firmy nie utrzymują w sposób ciągły własnych specjalistów i chętnie korzystają z pomocy zewnętrznych partnerów, posiadający...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy