Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

16 sierpnia 2022

NR 4 (Lipiec 2022)

Współpraca z partnerem zewnętrznym - Inżynieria łańcucha dostaw

0 95

Historia branży konsultingu biznesowego na świecie sięga początku XX w. Wtedy też możemy mówić o powstaniu pierwszych firm świadczących usługi doradztwa, czyli odpłatnego udzielania fachowych porad w różnych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Przez lata branża rozwinęła się bardzo mocno i dziś na rynku funkcjonują zarówno wielkie międzynarodowe firmy konsultingowe z szerokim zakresem kompetencji, jak i małe firmy wąsko specjalizowane i oferujące usługi na lokalnych rynkach (tzw. boutique consulting). W tym ekosystemie firm konsultingowych funkcjonują również konsultanci z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Skąd pojawiła się na rynku potrzeba korzystania z zewnętrznego wsparcia firm konsultingowych? Jeżeli przyjrzymy się działalności firmy, praktycznie dowolnej branży, możemy zauważyć, że sprowadza się ona do dwóch typów działań:

POLECAMY

  • Działalność operacyjna: związana z głównym profilem firmy, np. produkcja, handel, usługi, badania i rozwój.
  • Projekty: działania jednorazowe w celu rozwiązania określonych problemów, optymalizacji obecnej działalności lub zapewnienia rozwoju biznesu.

Co to jest projekt? Według szkolnej definicji, projektem nazywamy zorientowane na cel, tymczasowe, unikatowe przedsięwzięcie, które posiada określony początek oraz koniec. To właśnie tymczasowość oraz unikatowość sprawiają, że w większości przypadków firmy nie utrzymują w sposób ciągły własnych specjalistów i chętnie korzystają z pomocy zewnętrznych partnerów, posiadających wiedzę ekspercką dedykowaną do danego typu projektu i zakresu zadań. Rozwój każdej firmy związany jest z realizacją niezliczonej ilości mniejszych lub większych projektów, mających zazwyczaj interdyscyplinarny charakter, wymagający łączenia wiedzy eksperckiej z kilku dziedzin jednocześnie. Etatowi pracownicy operacyjni mają natomiast swoje codzienne, regularne obowiązki i ograniczone możliwości czasowe do wprowadzania wszelkich nowych inicjatyw. Dodatkowo wdrażanie nowych rozwiązań często związane jest z kompetencjami wykraczającymi poza obręb wymagany dla danego stanowiska. Aby zatem bezproblemowo i zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi przeprowadzić wszystkie przedsięzwięcia, firmy byłyby zmuszone do zatrudniania, a następnie utrzymywania w swoich szeregach ogromnych zasobów ekspertów z różnych dziedzin działalności. Owszem, zdarza się, że w pewnych obszarach firmy decydują się na stworzenie wewnętrznego działu prowadzącego projekty, lecz ma to rację bytu tylko w przypadku wystarczającej skali biznesu, który zapewnia odpowiednią ilość zadań dla sensu funkcjonowania takiej komórki. Nawet duże przedsiębiorstwa, realizujące duże ilości projektów i posiadające na pokładzie własne zasoby dla ich realizacji, najczęściej i tak wspomagają się zewnętrznymi ekspertami. Skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu projektem, delegując na zewnątrz pozyskanie niezbędnej wiedzy eksperckiej w obszarze, którego dotyczy dany projekt.

W takim przypadku doskonale sprawdza się zaangażowanie zewnętrznego partnera, specjalizującego się wyłącznie w fachowym prowadzeniu projektów zgodnych z kompetencjami i profilem dzialalności danej firmy doradczej. Postaram się pokrótce przedstawić korzyści wynikające z takiej współpracy na przykładzie doradztwa w zakresie inżynierii łańcucha dostaw z udziałem konsultantów Miebach Consulting.

1. Fachowa wiedza i dedykowane zasoby 

Tylko w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw mamy do czynienia z bardzo szeroką paletą możliwych projektów. Spróbujmy je usystematyzować w kilka głównych kategorii:

  • Struktura łańcucha dostaw i strategia logistycznej obsługi rynku: wszelkie projekty mające na celu określenie optymalnych lokalizacji obiektów logistycznych i ich funkcj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy