Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

4 czerwca 2020

NR 3 (Maj 2020)

Wirusowy hamulec. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na obsługę logistyczną łańcuchów dostaw branży automotive?

0 488

Elastyczność i komunikacja – te dwa terminy w ostatnich miesiącach operatorzy logistyczni odmieniają przez wszystkie przypadki. Szczególnie w branży automotive. Wstrzymanie lub ograniczenie produkcji przez większość fabryk, ograniczenia w transporcie międzynarodowym i ciągła niepewność co do skali najbliższych dostaw – oto krajobraz, jaki pozostawia po sobie panująca pandemia. Co więcej, na horyzoncie wciąż ciężko dostrzec oznaki powrotu do normalności.

Ograniczenia w transporcie międzynarodowym znacząco utrudniły funkcjonowanie łańcuchów dostaw w branży automotive. Niepewność lub brak możliwości realizacji zleceń skutkował zaś wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji samochodów. Operatorzy logistyczni obsługujący tę branżę stanęli przed nie lada wyzwaniem, w którym kluczowym aspektem stała się elastyczność.
– Szczególnie okres ostatnich dwóch miesięcy dla przedsiębiorstw działających w branży automotive, zarówno po stronie obsługi transportowej, jak i produkcyjnej, to niespotykane dotąd wyzwanie. Ostatnie dni marca wykazały wiele niepokoju związanego z narastającą na całym świecie pandemią COVID-19, a co za tym idzie – powolne, ale konsekwentne ograniczanie produkcji, aż w znakomitej większości do jej finalnego zatrzymania. Brak przewidywalności tej sytuacji spowodował dość dużą niepewność dla firm transportowych w zakresie planowania zasobów do obsługi aktualnych przepływów towarów, szczególnie tych w ruchu międzynarodowym, w których jesteśmy ekspertami. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, których działalność nie została całkowicie wstrzymana, ograniczyła się ona w kwietniu do kilkunastu procent dotychczasowej aktywności. Wywołało to bardzo dynamiczną potrzebę z jednej strony utrzymania zasobów transportowych ze stosunkowo dużą nieregularnością, a z drugiej przekierowanie pojazdów do obsługi innych zleceń – mówi Marek Ziarkiewicz, dyrektor regionu Raben Transport Grupa Raben.

POLECAMY

Nic stałego

Sytuację znacząco komplikował również chaos w zakresie informacji i nowych obostrzeń, które pojawiały się w poszczególnych krajach. – Pandemia zaczęła zmieniać biznes, co z kolei wymagało od nas jeszcze większej elastyczności i szybkiego reagowania na potrzeby klientów, błyskawicznych odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. transportu towarów drogą lotniczą lub kolejową. Znacznie więcej czasu poświęciliśmy na koordynowanie transportów, ponieważ pojawiały się kolejne ograniczenia i wiele państw wprowadzało nowe regulacje prawne wynikające z zaistniałej sytuacji. Początek pandemii wiązał się z chaosem informacyjnym i wymagał od firm szybkiego działania. Wtedy też mierzyliśmy się z wieloma zleceniami, musieliśmy usystematyzować nasze działania i stale weryfikować dostępność np. samolotów, dostosowując się jednocześnie do wprowadzanych obostrzeń. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, m.in. wynajmując samoloty specjalnie na potrzeby klientów DB Schenker – mówi Bartłomiej Tucki, Key Account Manager DB Schenker.
– Cała branża logistyczna z niepokojem przyglądała się hamowaniu produkcji w sektorze motoryzacyjnym. Obawy dotyczyły także sytuacji, w której dostawy do Europy Zachodniej byłyby kontynuowane, ale ciężarówki wracałyby do kraju bez towaru. Wówczas puste przebiegi generowałyby olbrzymie straty. W praktyce rynki ograniczały działalność w podobnym tempie, co wykluczyło taki scenariusz, ale nie powstrzymało innych wyzwań – tłumaczy Piotr Firak, dyrektor logistyki pojazdów gotowych GEFCO Polska.
Największe trudności miały firmy zajmujące się transportem gotowych pojazdów. Tu możliwości elastycznego dopasowania się do sytuacji są bowiem mocno ograniczone. – Transport pojazdów gotowych mocno wyróżnia się spośród wszystkich operacji logistycznych dla branży motoryzacyjnej czy innych sektorów. Zestawu przeznaczonego do transportu samochodów nie można skierować do pracy dla innej branży, co powoduje przestoje. Inaczej jest w przypadku pracy GEFCO dla producentów części samochodowych. W czasie pandemii większość operacji jest kontynuowana, a gdy dochodzi do ograniczania lub wstrzymywania produkcji, istnieje możliwość przekierowania przewoźników na stałym kontrakcie na trasy dla innych klientów – mówi Piotr Firak.

Nowe standardy

Nawet jeśli produkcja w fabrykach nie została całkowicie wstrzymana, to zazwyczaj realizowane dostawy były mniejsze i znacznie mniej przewidywalne. Co więcej, klienci operatorów logistycznych często stawiali nowe wymagania związane z reżimem sanitarnym.
– Po wybuchu pandemii otrzymaliśmy od naszych klientów wiele not i instrukcji dotyczących reżimu sanitarnego. GEFCO w krótkim czasie wdrożyło własne procedury bezpieczeństwa w zakresie zdrowia pracowników i partnerów oraz zachowania ciągłości realizacji zleceń. Dlatego wytyczne klientów wprowadzaliśmy w krótkim czasie. 
Co ważne, większość z nich pokrywała się ze standardami, które obowiązywały już w GEFCO – tłumaczy Piotr Firak.
– Warto również wspomnieć o wymogu zachowania bezpieczeństwa przez naszych kierowców poruszających się na terenie zakładów produkcyjnych naszych klientów zgodnie z zaleceniami WHO oraz indywidualnymi wymogami klientów. Od samego początku pandemii wyposażyliśmy naszych kierowców w niezbędne środki ochronne. Tym samym zarówno kierowcy Raben Transport, jak i pracownicy po stronie klienta mogą czuć się bezpiecznie. W bieżącej komunikacji z klientami osobiste spotkania zastępujemy ich wirtualną formą przy użyciu nowoczesnych narzędzi do komunikacji, dzięki czemu nasze regularne kontakty są bardzo efektywne i pozwalają zachować tak ważne relacje „twarzą w twarz” – zauważa Marek Ziarkiewicz.
Jednak większość nowych oczekiwań klientów koncentrowała się na maksymalnym uelastycznieniu współpracy w zakresie realizacji dostaw. – Oczekiwanie klientów w kontekście wyrozumiałości Raben Transport do obsługi zleceń w takim trybie lub wręcz całkowite zaprzestanie przekazywania zleceń przyjęliśmy ze zrozumieniem, przekierowując dynamicznie środki transportu dla innych klientów. Takie podejście wymaga bardzo dużej sprawności organizacyjnej i skrajnej elastyczności modelu produkcyjnego. Jako wieloletniemu ekspertowi w obsłudze tej gałęzi przemysłu udało nam się zoptymalizować odpowiednio procesy tak, aby bez negatywnego wpływu na obsługę łańcuchów dostaw naszych klientów zapewnić jednocześnie ciągłość operacyjną własnych zasobów Raben Transport. Uważam to za duży sukce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy