Trzy niezawodne sposoby na uśmiercenie systemu sugestii pracowniczych. Fragment książki Na rozdrożach Lean Management

TEMAT NUMERU

Każde wdrożenie podejścia lean w przedsiębiorstwie musi opierać się na rzeczywistej zmianie jego kultury organizacyjnej na taką, która będzie promować pełne zaangażowanie pracowników w zmiany oraz tworzenie środowiska ciągłego doskonalenia. Jednym z najefektywniejszych narzędzi wspierających takie środowisko jest bez wątpienia program sugestii pracowniczych kaizen (z jap. Kaizen Teian), nastawiony na skłonienie pracowników firmy do powszechnego zgłaszania drobnych usprawnień na własnych stanowiskach pracy oraz w obsługiwanych przez siebie procesach czy też w ogólnie pojętym otoczeniu.

Systemy takie stały się w ostatnim czasie niezmiernie popularne i są szeroko stosowane, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych. Przybierają różne formy, począwszy od kształtu samego formularza do zgłaszania pomysłów, przez różne procedury oceny zgłoszeń i różnorodne sposoby wynagradzania pracowników, na metodach ich motywowania do zaangażowania się w taki firmowy system skończywszy.

Odpowiadamy zwykle klientom na dziesiątki pytań: ile pomysłów powinni zgłaszać pracownicy rocznie; czy płacić za każdy wdrożony pomysł, a jeśli tak, to ile; kto powinien oceniać, a kto wdrażać takie pomysły czy jak ustalić zasady przyznawania punktów za udaną aplikację pomysłów doskonalących. Obserwujemy stale rosnącą presję na wdrażanie systemów sugestii pracowniczych, w których upatruje się także szansy na dodatkowe oszczędności czy inne korzyści dla danej firmy.

Nic więc dziwnego, że często zdarza się nam wspomagać klientów w budowaniu lub modyfikacji takich programów. Zauważyliśmy w związku z tym pewną prawidłowość: o ile zazwyczaj to my jesteśmy stroną, która namawia i mobilizuje do zdecydowanych zmian oraz dynamicznego podejmowania decyzji przy wdrożeniach lean, o tyle w temacie programów sugestii kaizen stajemy się dużo ostrożniejsi i już tak bardzo nam się nie spieszy. Zazwyczaj sugerujemy klientom, aby nieco zwolnili tempo i sprawdzili bardzo dokładnie, czy po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy