Systemowa siatka połączeń. Jak powinny współpracować magazynowe systemy IT, by efektywnie wspierać pracę obiektu?

ZARZĄDZANIE

Nawet najlepiej zaprojektowany magazyn nie będzie pracował efektywnie, gdy systemy informatyczne nim zarządzające nie będą zapewniały odpowiednich funkcjonalności i nie będą się poprawnie komunikowały z otoczeniem. Im bardziej zaawansowany i rozwinięty magazyn, tym bardziej skomplikowane systemy w nim działające. Dlatego też istotna jest znajomość ich roli, znaczenia i powiązań.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo zarządzane bez pomocy narzędzi informatycznych. Księgowość, kadry i płace, obsługa klienta, sprzedaż, produkcja – wszystkie te aspekty działalności przedsiębiorstwa wymagają przetwarzania dużych ilości danych, a zatem nie mogą funkcjonować bez specjalistycznego oprogramowania. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko szybkich i niezawodnych narzędzi IT, ale również ich odpowiedniej integracji, aby wszyscy uczestnicy procesu mogli pracować na spójnych i aktualnych bazach danych. 

ERP i WMS to podstawa

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie narzędzi klasy ERP, czyli systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning). Składają się one ze zintegrowanych modułów obsługujących wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa – te generujące wartość dodaną, jak też administracyjne i pomocnicze. Pozostawmy na razie na boku te sfery działalności przedsiębiorstwa, które nie generują bezpośrednio wartości dodanej (księgowość, kadry, finanse itp.), i skupmy się na zarządzaniu zasobami: zakupami, produkcją i sprzedażą towarów. System ERP pozwala nam obsłużyć proces zakupów, prowadzenia i uzupełniania zapasów oraz przyjmowania i realizacji zamówień. Mówiąc w uproszczeniu, dzięki systemowi ERP wiemy, ile czego mamy, ile musimy kupić i ile możemy sprzedać. Czy taka wiedza jest wystarczająca, aby efektywnie zarządzać całym procesem przepływu dóbr przez...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy