Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

4 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Systemowa siatka połączeń. Jak powinny współpracować magazynowe systemy IT, by efektywnie wspierać pracę obiektu?

0 324

Nawet najlepiej zaprojektowany magazyn nie będzie pracował efektywnie, gdy systemy informatyczne nim zarządzające nie będą zapewniały odpowiednich funkcjonalności i nie będą się poprawnie komunikowały z otoczeniem. Im bardziej zaawansowany i rozwinięty magazyn, tym bardziej skomplikowane systemy w nim działające. Dlatego też istotna jest znajomość ich roli, znaczenia i powiązań.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo zarządzane bez pomocy narzędzi informatycznych. Księgowość, kadry i płace, obsługa klienta, sprzedaż, produkcja – wszystkie te aspekty działalności przedsiębiorstwa wymagają przetwarzania dużych ilości danych, a zatem nie mogą funkcjonować bez specjalistycznego oprogramowania. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko szybkich i niezawodnych narzędzi IT, ale również ich odpowiedniej integracji, aby wszyscy uczestnicy procesu mogli pracować na spójnych i aktualnych bazach danych. 

POLECAMY

ERP i WMS to podstawa

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrażanie narzędzi klasy ERP, czyli systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning). Składają się one ze zintegrowanych modułów obsługujących wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa – te generujące wartość dodaną, jak też administracyjne i pomocnicze. Pozostawmy na razie na boku te sfery działalności przedsiębiorstwa, które nie generują bezpośrednio wartości dodanej (księgowość, kadry, finanse itp.), i skupmy się na zarządzaniu zasobami: zakupami, produkcją i sprzedażą towarów. System ERP pozwala nam obsłużyć proces zakupów, prowadzenia i uzupełniania zapasów oraz przyjmowania i realizacji zamówień. Mówiąc w uproszczeniu, dzięki systemowi ERP wiemy, ile czego mamy, ile musimy kupić i ile możemy sprzedać. Czy taka wiedza jest wystarczająca, aby efektywnie zarządzać całym procesem przepływu dóbr przez nasze przedsiębiorstwo? Przy niedużej skali tego przepływu i niewielkiej ilości rodzajów kupowanego i sprzedawanego towaru – z pewnością tak. Jednak, gdy skala ta rośnie i przybywa rodzajów, rozmiarów, kolorów, typów czy smaków oferowanych artykułów, znaczenia nabiera efektywne zarządzanie procesem nie tylko na poziomie całego przedsiębiorstwa, ale również na poziomie przepływów materiałów w magazynie czy na produkcji. Do słowa „ile” dochodzą kolejne, na które musimy znaleźć odpowiedź: „gdzie” i „jak”. Gdzie konkretnie w magazynie znajduje się dany produkt i jak w najefektywniejszy sposób produkt ten przeprocesować – przyjąć, przechować, wydać i wysłać do klienta. Tutaj dane i funkcjonalności systemu ERP przestają być już wystarczające i niezbędny staje się kolejny system – system zarządzania magazynem (Warehouse Management System – WMS). 

System taki zarządza:

  • zapasami poszczególnych partii towaru – ich dokładnymi ilościami i lokalizacjami w magazynie;
  • wszelkimi przemieszczeniami tych zapasów w magazynie – od przyjęcia, przez przesunięcia, uzupełnienia, kompletację, po wydanie z magazynu;
  • wszelkimi statusami tych zapasów – blokowanie i odblokowywanie do sprzedaży, statusy jakościowe, rezerwacje itp.

Każda zmiana ww. parametrów musi być odzwierciedlona odpowiednią transakcją w systemie: potwierdzeniem pobrania, realizacji transportu lub zmiany statusu. Pamiętajmy, że WMS nie tylko śledzi, co dzieje się z towarem w magazynie – on przede wszystkim zarządza procesem magazynowym, czyli wskazuje, który towar z której lokalizacji należy pobrać i dokąd dostarczyć. Dlatego system musi komunikować się (w obydwu kierunkach) z użytkownikami w magazynie. Służą do tego celu różnego rodzaju urządzenia peryferyjne: terminale stacjonarne i mobilne, systemy voice picking, pick-by-light itp. Sprawne zarządzanie procesem to walka o sekundy – dlatego dobór odpowiednich urządzeń peryferyjnych, skracających czasy reakcji pracownika i eliminujących niewymuszone błędy jest ważnym elementem wdrożenia systemu WMS. 
Oczywiście WMS musi się również komunikować ze swoim szefem – systemem ERP – odbierać zadania i potwierdzać ich wykonanie. Dlatego oprócz samych funkcjonalności systemu – logiki i algorytmów realizowanych zadań – bardzo ważnymi komponentami systemu są interfejsy zarówno z systemem nadrzędnym, jak i z użytkownikami. Szybkość wymiany danych, ergonomia, przejrzystość i intuicyjność dialogów interfejsu użytkownika ma decydujący wpływ na efektywność pracy systemu i pracujących z nim ludzi, a w konsekwencji całego magazynu. Zarządzanie magazynem przez system nie jest procesem samoistnym – w procesie tym biorą udział również ludzie: szefowie zmian, obszarów roboczych itp. Dlatego zaawansowany system WMS powinien tym ludziom dostarczać niezbędnych informacji na temat bieżącego stanu zarządzanych procesów – wydajności pracowników lub pracujących w magazynie urządzeń, postępu w realizacji zadań, zajętości miejsc magazynowych i buforów itp. I tu pojawia się kolejny ważny komponent systemu: monitoring pracy magazynu – zarówno w czasie rzeczywistym (kokpit), jak i analityka danych historycznych i statystyki.

MFC dla bardziej zautomatyzowanych 

Opisane procesy i systemy są jednak w dalszym ciągu stosunkowo proste – mówimy o magazynie manualnym, w którym wykonawcami procesów są ludzie. Jednak w magazynach coraz częściej pojawiają się urządzenia automatyczne, które zastępują pracę ludzi. Tutaj, analogicznie jak w przypadku ludzi, system WMS musi być w stanie skomunikować się z zawansowanymi podsystemami automatycznymi, wydać odpowiednie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy