Standaryzacja procesów logistycznych - Standardy zwiększają efektywność procesów

TEMAT NUMERU

Jak słusznie zauważył Maasaki Imai w swojej książce Gemba Kaizen, „standardy nie są niezmienne. Kiedy sytuacja się zmienia, standardy również się zmieniają. Należy zrozumieć, że standardy są po to, by je zmieniać”. Standaryzacja procesów to opis sekwencji kroków z uwzględnieniem wszystkich znanych czynników, pozwalający na odtwarzanie i powielanie tych procesów w oparciu o standard. Wspólnie z automatyzacją procesów oraz dynamicznym rozwojem technologii to jeden z najistotniejszych sposób na optymalizację procesów logistycznych.

Największym wrogiem standardów, a co za tym idzie standaryzacji procesów logistycznych, jest nieznajomość lub niepełna znajomość procesów przez osoby oddelegowane do ustalania standardów. Drugim czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na sam proces standaryzacji, jest duża zmienność w obrębie standaryzowanych procesów, nieuwzględniona lub uwzględniona w stopniu niedostatecznym. Trzecim, ale nie najmniej istotnym problemem, z którym spotykają się przedsiębiorstwa, jest fragmentaryczne wprowadzanie standardów w wydzielonej części przedsiębiorstwa lub w obrębie grupy procesów, bez ustalonych standardów w procesach poprzedzających lub następujących.

Nierównowaga 

Najczęstszym przykładem firm, w których występuje istotna różnica pomiędzy obszarami standaryzowanymi a obszarami, w których nie występuje standaryzacja procesów, są firmy produkcyjne. „Produkcjocentryczność” podmiotów, których głównym procesem biznesowym jest produkcja, powoduje, że pozostałe działy i wydziały firmy tj. logistyka, administracja, IT pozostają niedoinwestowane zarówno w kontekście nakładów finansowych, jak i w kontekście kadrowym (np. system wewnętrznych awansów talentów do obszaru produkcyjnego)...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy