Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

7 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

Solidarnie odpowiedzialni. Odpowiedzialność przewoźnika za dług celny w procedurze tranzytu

0 524

Przewoźnik, który realizuje transport towaru objętego dozorem celnym, musi wziąć pod uwagę ewentualne konsekwencje naruszenia obowiązków celnych. W tym artykule wskazane zostaną generalne zasady odpowiedzialności przewoźnika za dług celny (cło i podatki importowe) w przypadku przewozu towarów w tranzycie unijnym wraz z praktycznymi przykładami.

W przypadku tranzytu osoba przewożąca towary (szeroko rozumiany przewoźnik) odpowiada za przedstawienie towarów w urzędzie celnym przeznaczenia: 

POLECAMY

 • w wyznaczonym terminie,
 • w nienaruszonym stanie i 
 • zgodnie ze środkami zastosowanymi przez organy celne w celu zapewnienia identyfikacji towarów.

Naruszenie któregokolwiek z ww. obowiązków skutkować może wyjęciem towarów spod dozoru celnego i powstaniem długu celnego, tj. obowiązku zapłaty należnego cła i podatków importowych. 
W tym kontekście przewoźnicy przede wszystkim zauważają, że przecież to główny zobowiązany, czyli osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu unijnego, odpowiada za:

 • przedstawienie wymaganych informacji i towarów w nienaruszonym stanie w urzędzie celnym przeznaczenia w wyznaczonym terminie oraz zgodnie ze środkami przyjętymi przez organy celne w celu zapewnienia identyfikacji towarów;
 • przestrzeganie przepisów celnych dotyczących procedury;
 • złożenie zabezpieczenia w celu zapewnienia zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu lub innym należnościom mogącym powstać w odniesieniu do danych towarów zgodnie z innymi przepisami, jeżeli przepisy prawa celnego nie stanowią inaczej.

Oczywiście główny zobowiązany, czyli osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu unijnego, odpowiada za prawidłowość realizacji procedury tranzytu w szerokim zakresie, niemniej odpowiedzialność głównego zobowiązanego i przewoźnika oraz innych podmiotów zaangażowanych (np. odbiorcy) jest solidarna. 

Skutki solidarnej odpowiedzialności za dług celny 

W ramach solidarnej odpowiedzialności każdy podmiot odpowiedzialny jest dłużnikiem i zaspokojenie należności przez jednego dłużnika prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania wobec wszystkich dłużników. Mówiąc potocznie, urząd celny może zgłosić się do każdego z podmiotów wymienionych w przepisach celnych, aby ten uregulował należności celne i podatkowe wynikające z wyjęcia spod dozoru celnego. 
Przykładowo plomba celna zostanie zerwana i towar zostanie rozładowany u odbiorcy bez odprawy celnej kończącej tranzyt, wartość celna towaru to 1 mln zł, stawka celna ad valorem 5%, VAT 23%. W takiej sytuacji przewoźnik staje się solidarnie odpowiedzialny za dług celny (ponad 237 tyś zł + ewentualne odsetki) i musi ten dług celny uregulować w sytuacji, kiedy nie zrobi tego żaden inny dłużnik.  
W konsekwencji pojawiają się pytania o prawo do odliczenia VAT i zaliczenie w koszty uzyskania przychodu zapłaconych należności, których np. nie sposób odzyskać od importera czy innego dłużnika solidarnego. 
Prawo do odliczenia VAT importowego w większości przypadków zostanie odmówione przewoźnikowi, który n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy