Sieci handlowe inwestują w powierzchnie logistyczne. Jakie oczekiwania przed deweloperami obiektów magazynowych stawia branża retail?

TEMAT NUMERU

Sieci handlowe stanowią dziś ok. 40% najemców powierzchni magazynowych w Polsce. Rozwój handlu i rosnące wymagania klientów pociągają za sobą konieczność inwestycji w centra dystrybucyjne. Od lokalnych magazynów obsługujących poszczególne regiony Polski po te liczące ponad 100 tys. m² – dziś przyglądamy się najciekawszym inwestycjom w tej branży.

Specjaliści zgodnie potwierdzają, że sieci handlowe są główną siłą napędową na rynku nieruchomości magazynowych. Nie tylko jest to największa grupa klientów, ale również w ubiegłym roku była najbardziej aktywna.

– Według statystyk odpowiadały one za ok. jedną trzecią całego popytu. Przekłada się to nie tylko na powstawanie dużych centrów dystrybucyjnych w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od miast, ale także mniejszych obiektów położonych bliżej klientów docelowych – mówi Maciej Krawiecki, leasing director 7R.

– Zamożność społeczeństwa polskiego rośnie, czego następstwem jest wzrost sprzedaży detalicznej. A skoro konsumenci coraz więcej kupują, to występuje naturalna potrzeba zabezpieczenia coraz większej ilości towarów i tym samym zwiększenia podaży centrów dystrybucyjnych, i to w zasadzie w każdej branży. Oczywiście potrzeba zwiększonej dystrybucji jest i będzie uzależniona od tempa wzrostu danego sektora.

Przykładowo: kiedy następuje większy konsumpcjonizm, bardzo dynamicznie rozwijają się sieci segmentu odzieżowego. Bogacące się społeczeństwo inwestuje również w nieruchomości, które albo buduje, albo remontuje, co przekłada się na bardzo dobrą kondycję sieci handlowych typu DIY – wystarczy tylko wspomnieć obecną rekordową realizację – 123 tys. m² w podstawie dla Leroy Merlin czy umowę najmu 100 tys. m² przez Castorama Polska. Obserwujemy również duży rozwój dystrybucji przeznaczonej obsłudze realizacji zamówień internetowych, której sprzedaż w porównaniu z tradycyjną rośnie kilkakrotnie szybciej.

Dlatego zwiększa się też komponent e-commerce w samych magazynach – tłumaczy Michał Samborski, development director Panattoni Europe. 

Dwa kierunki

 

Większe zapotrzebowanie na towary to nie jedyny powód rosnących powierzchni centrów dystrybucyjnych. Kolejnymi są nowe możliwości ograniczania kosztów i usprawniania dostaw.

– Od kilku lat silnym trendem, który obserwujemy na rynku nieruchomości logistycznych o profilu dystrybucyjnym, jest konsolidacja. Zamiast w sieci mniejszych nieruchomości zlokalizowanych w całym kraju firmy o zasięgu ogólnopolskim inwestują w jeden lub kilka dużych, centralnych magazynów obsługujących cały region. Taka zmiana siatki dystrybucji ma oczywiście związek z rozwojem infrastruktury drogowej, a co za tym idzie – znacznie szybszym, sprawniejszym i wygodniejszym transportem oraz łatwiejszym dostępem do nowych rynków. W efekcie, zamiast dalej utrzymywać wiele mniejszych, satelitarnych...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy