Rozwój technologii w centrach dystrybucyjnych w Polsce. Usprawnienie obsługi i identyfikacja ładunków

ZARZĄDZANIE

Rynek usług logistycznych charakteryzuje się nieprzerwanym wzrostem, zarówno w kontekście potrzeb, jak i oczekiwań klientów. Konsekwentnie podlega on ciągłym zmianom, na co wpływ mają nie tylko lokalne i regionalne uwarunkowania, ale też globalna sytuacja geopolityczna.

Rosnące oczekiwania klientów sprawiły, że od pewnego czasu wymagają oni terminowej i niskokosztowej realizacji kompleksowych usług przez jedną organizację (np. centrum logistyczne). Zdolność do świadczenia szerokiej oferty usług dostosowanych do wymagań klientów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces centrum logistycznego, a zatem całego łańcucha dostaw. Wspomniana zdolność uwarunkowana jest wdrażaniem innowacyjnych technologii dla poprawy efektywności świadczonych usług. Rozwiązania te dotyczą poszczególnych obszarów funkcjonowania CL, m.in. w zakresie identyfikacji i obsługi fizycznej produktów, transferu danych i in. Rozwój technologiczny CL może być zróżnicowany, a obszary wdrażania nowych rozwiązań mogą być różne w zależności m.in. od regionu geograficznego i otoczenia gospodarczego. Tym bardziej interesujące jest, w jakim stopniu rozwiązania te znajdują zastosowanie w krajowych CL. Na jakim etapie rozwoju nowoczesnych technologii znajdują się obecnie krajowe CL? Jakiego rodzaju nowatorskie technologie są w nich stosowane i czym kierują się menedżerowie decydujący o zastosowaniu takich technologicznych rozwiązań?
Przed centrami logistycznymi stoją różne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy