Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

14 lutego 2022

NR 1 (Styczeń 2022)

Rozwój technologii w centrach dystrybucyjnych w Polsce. Usprawnienie obsługi i identyfikacja ładunków

0 342

Rynek usług logistycznych charakteryzuje się nieprzerwanym wzrostem, zarówno w kontekście potrzeb, jak i oczekiwań klientów. Konsekwentnie podlega on ciągłym zmianom, na co wpływ mają nie tylko lokalne i regionalne uwarunkowania, ale też globalna sytuacja geopolityczna.

Rosnące oczekiwania klientów sprawiły, że od pewnego czasu wymagają oni terminowej i niskokosztowej realizacji kompleksowych usług przez jedną organizację (np. centrum logistyczne). Zdolność do świadczenia szerokiej oferty usług dostosowanych do wymagań klientów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces centrum logistycznego, a zatem całego łańcucha dostaw. Wspomniana zdolność uwarunkowana jest wdrażaniem innowacyjnych technologii dla poprawy efektywności świadczonych usług. Rozwiązania te dotyczą poszczególnych obszarów funkcjonowania CL, m.in. w zakresie identyfikacji i obsługi fizycznej produktów, transferu danych i in. Rozwój technologiczny CL może być zróżnicowany, a obszary wdrażania nowych rozwiązań mogą być różne w zależności m.in. od regionu geograficznego i otoczenia gospodarczego. Tym bardziej interesujące jest, w jakim stopniu rozwiązania te znajdują zastosowanie w krajowych CL. Na jakim etapie rozwoju nowoczesnych technologii znajdują się obecnie krajowe CL? Jakiego rodzaju nowatorskie technologie są w nich stosowane i czym kierują się menedżerowie decydujący o zastosowaniu takich technologicznych rozwiązań?
Przed centrami logistycznymi stoją różne wyzwania związane z rozwojem zaplecza technicznego i technologicznego. Z jednej strony istnieje szereg korzyści wynikających z wdrażania nowych rozwiązań. Z drugiej zaś podczas wprowadzania innowacyjnych technologii mogą pojawić się zagrożenia, które zakłócą zarówno wdrażanie tych technologii, jak i późniejsze funkcjonowanie. 

POLECAMY

Technologie do identyfikacji ładunków 

W centrach dystrybucyjnych mogą być wdrażane różne grupy rozwiązań technologicznych i systemów. Jedną z nich jest grupa systemów służących identyfikacji ładunków. Do przykładów rozwiązań wchodzących w skład tej grupy należy znana od wielu dziesięcioleci, wciąż udoskonalana, technologia identyfikacji radiowej Radio-Frequency Identification (RFID), przeszło czterdziestoletnia rodzina kodowania kreskowego European Article Number (EAN) czy technologia automatycznego gromadzenia danych Automatic Data Capture (ADC). 

Technologie automatyczne i autonomiczne w intralogistyce 

Automatyczne i autonomiczne urządzenia i środki transportu stanowią kolejną grupę rozwiązań w obszarze technologii magazynowych wdrażanych w CL. Wśród przykładów rozwiązań technologicznych należących do tej grupy wyróżnić można np. automatyczne układnice regałowe Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS), automatyczne wózki samojezdne Automated Guided Vehicles (AGV), sterowane z wykorzystaniem pętli indukcyjnej występującej w efekcie zastosowania kabli ukrytych pod posadzką obiektu logistycznego (rozwiązanie stosowane od połowy ubiegłego wieku) albo taśmy ferromagnetycznej naklejonej bezpośrednio na posadzce, sterowane z wykorzystaniem kamer na wózku lub za pośrednictwem czujników laserowych na podstawie technologii LiDAR (Light Detection and Ranging), warto przy okazji zwrócić uwagę na interesujące rozwiązanie noszące nazwę Autonomous Vehicle Storage and Retrieval Systems (AVS/RS), które w stosunku do AS/RS są wzbogacone o autonomiczne wózki przemieszczające się na danym poziomie strefy składowania wzdłuż i w poprzek regału magazynowego. Wyposażenie takich regałów uwzględnia także windę pozwalającą na przemieszczenie wspomnianego autonomicznego wózka w pionie, pomiędzy punktem zdawczo-odbiorczym a miejscem składowania jednostki ładunkowej.

Technologie do kompletacji zamówień

Kolejną grupę potencjalnego zastosowania nowych technologii w centrach dystrybucyjnych stanowią technologie kompletacji zamówień. W grupie tej można wyróżnić m.in. urządzenia, które wspierają realizację procesów kompletacji za pośrednictwem zwerbalizowanych komunikatów kierowanych w stosunku do operatora kompletującego (pick-by-voice®), urządzenia wskazujące miejsce pobrania produktu za pośrednictwem serii świateł powiadamiających, generowanych przez nadrzędny system informatyczny (pick-by-light®), samonośną ramę wyposażoną w cyfrowe wyświetlacze ledowe sterowaną przez nadrzędny system informatycz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy