Rekonfiguracja łańcuchów dostaw. Jak Stany Zjednoczone wpadły w pułapkę Chin?

TEMAT NUMERU

Pandemia brutalnie zweryfikowała łańcuchy dostaw budowane głównie z perspektywy najniższych kosztów i jak najkrótszych czasów dostaw, pomimo rozproszenia dostawców po całym świecie.

Offshoring pokazał swoje negatywne oblicze, okazało się, że transport może trwać trzy, cztery razy dłużej i kosztować blisko dziesięć razy więcej. Pod warunkiem, że fabryka na innym kontynencie ma co wysłać, że dotarły do niej surowce i opakowania, a załoga nie jest zdziesiątkowana chorobą lub izolacją.
Bardzo mocno dotknęło to przemysł motoryzacyjny i elektroniczny. Wzrost zapotrzebowania na półprzewodniki spowodowany pracą i nauką zdalną przekroczył możliwości produkcyjne skoncentrowane głównie w Azji. 
Z negatywnymi konsekwencjami pandemii zmaga się przede wszystkim biznes, chociaż o ile problemy z brakiem niektórych produktów doskwierają konsumentom, znajdującym się na końcu łańcucha dostaw, o tyle z konsekwencjami biznesowymi mierzą się producenci i dystrybutorzy stanowiący jego ogniwa. Okazuje się jednak, że są jeszcze inni interesariusze zainteresowani funkcjonowaniem łańcuchów dostaw – to rządy poszczególnych państw. W tym kontekście na uwagę zasługuje wszechstronny raport dotyczący łańcuchów dostaw przygotowany na zlecenie administracji Joe Bidena. Amerykanie dostrzegli, że łańcuchy dostaw zaprojektowane często jeszcze w XX w., bazujące na offshoringu, światowej siatce dostawców, zoptymalizowane kosztowo i napięte czasowo, w obliczu pandemii zagrażają bezpieczeństwu państwa i obywateli. 
Raport traktuje o uzależnieniu amerykańskich łańcuchów dostaw od Chin i kierunkach działań zmierzających do zmiany sytuacji, która jest niebezpieczna. Sto dni po zarządzeniu przeglądu amerykańskich łańcuchów dostaw przez administrację Joe Bidena ukazał się raport liczący 250 stron! Na pierwszy ogień analizie zostały poddane łańcuchy dostaw półprzewodników, baterii elektrycznych, metali rzadkich i far...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy