Dołącz do czytelników
Brak wyników

E-commerce

6 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

Raport Green Last Mile Europe 2022 - Zielona „ostatnia mila”

0 196

Ostatnia mila jest ważna, ponieważ ma kluczowe znaczenie w kreowaniu doświadczenia klienta detalicznego e-commerce – przedmiot, który nie był skutecznie dostarczony lub został uszkodzony, wpłynie negatywnie na percepcję klienta. Taka sytuacja może wywołać niechęć do dokonania kolejnych zakupów w tym sklepie lub korzystania z danego przewoźnika.

Ponadto, jak wynika z naszych wewnętrznych analiz, ostatnia mila stanowi ok. 30–50% wszystkich kosztów łańcucha dostaw dla paczek B2C. W konsekwencji jest kluczowym elementem śladu węglowego stworzonego przez e-commerce i dystrybucję przesyłek B2C.

POLECAMY

Definicja „ostatniej mili” obejmuje wszystkie przepływy przesyłek od momentu opuszczenia rampy wychodzącej w magazynie producenta/handlu detalicznego/e-commerce. Może to w rzeczywistości obejmować „pierwszą milę” do obiektu logistycznego przewoźnika, „środkową milę” między różnymi węzłami dystrybucyjnymi (sortowniami) oraz ostatnią milę od magazynu dystrybucyjnego do odbiorcy końcowego.

Termin „ostatnia mila” został zapożyczony z branży telekomunikacyjnej i odnosi się do podłączenia domów lub firm do głównej sieci telekomunikacyjnej.

Zielona logistyka? 

Chociaż nie ma jasnej ani prawnej definicji zielonej logistyki, często jest ona praktycznie postrzegana jako koncentrująca się na ekonomicznym zwrocie z towarzyszącego pozytywnego wpływu na środowisko. Zrównoważony rozwój to szersza, bardziej przyszłościowa koncepcja, która ma na celu jednoczesne spojrzenie na potrzeby społeczeństwa, środowisko i korzyści gospodarcze. Chociaż w raporcie na ogół używamy terminu „zielony”, wiele z omawianych przez nas projektów w rzeczywistości należy bardziej do obszaru „zrównoważonego rozwoju”. Kwestie zrównoważenia środowiskowego stają się coraz ważniejsze dla konsumentów, którzy coraz częściej wybierają usługi i produkty mające mniejszy wpływ na środowisko, nawet jeśli nie jest to najtańsza opcja. Takie podejście prezentują zwłaszcza mieszkańcy krajów nordyckich, gdzie ochrona środowiska naturalnego jest stawiana jako jeden z priorytetów rozwoju gospodarczego. 

W związku z tym niektóre firmy dostrzegły korzyści finansowe płynące z działania w bardziej zrównoważony sposób, zwłaszcza że kwestie związane ze zmianami klimatu stają się coraz bardziej widoczne. Prawodawstwo i decyzje polityczne zaczynają również wspierać zrównoważony sposób myślenia, szczególnie w miastach wprowadzających projekty, takie jak strefy niskiej i zerowej emisji, wykluczenie samochodów spalinowych oraz promocja przemieszczania się pieszo (15-minutowy model miasta). Szacuje się, że działalność globalnej populacji spowodowała ok. 1,0°C globalnego ocieplenia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej (IPCC, 2018). W latach 2030–2052 globalne ocieplenie prawdopodobnie osiągnie wartość +1,5°C jeśli nadal będzie rosło w obecnym tempie. Można się spodziewać, że będzie to miało poważne konsekwencje dla zwiększonej częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także zagrożeń dla różnorodności biologicznej, co z kolei może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla jakości życia ludzkiego. Różne traktaty, takie jak Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) lub Porozumienie Paryskie, z jego ustalonymi na szczeblu krajowym celami w zakresie wkładu (NDC), zaczynają wpływać na ustawodawstwo i politykę krajową w celu spełnienia tych wymogów.

Raport „Green Last Mile Europe 2022”

W 2021 r. europejski rynek przekroczył 7 mld przesyłek i wartość ponad 80 mld euro. Oczekiwania na rok 2022 są jeszcze wyższe (założenia oparte na badaniach internetowych i Statista 77 mld euro w 2020 r. i 6,5 mld przesyłek w 2019 r.). Branża napędzana jest bardzo dynamicznym wzrostem w e-commerce, który w dalszym ciągu jest wzmacniany przez ograniczenia w handlu detalicznym spowodowane przez COVID-19. Doprowadziło to do dramatycznego wzrostu liczby pojazdów obsługujących przesyłki B2C i związanego z nimi śladu węglowego. Nasz raport analizuje, w jaki sposób ostatnia mila wpływa na środowisko i stara się zidentyfikować kluczowe trendy, a także inicjatywy mające na celu złagodzenie rosnącego problemu środowiskowego. W szczególności staramy się pomóc zrozumieć, co kryje się za śladem węglowym i ocenić, jaki będzie to miało wpływ na nasze środowisko w przyszłości – zakładając brak działań lub wykorzystanie najlepszych w swojej klasie projektów „zielonej ostatniej mili”. Rynek KEP (Courier Express & Parcel) jest obsługiwany przez niezliczoną wręcz ilość przewoźników, od krajowych operatorów pocztowych, firmy transportowe o globalnym zasięgu, lokalne firmy kurierskie, na operatorach punktów PUDO (Pick up Drop off – punkty obsługi przesyłek) i automatów paczkowych kończąc....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy