Przeważa gospodarczy optymizm - prognozy Forum Ekonomicznego i SGH

ZARZĄDZANIE RYNEK

Gospodarka w Polsce wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19 w przyszłym roku - przewiduje zdecydowanie największa grupa (45 proc.) przedstawicieli przedsiębiorstw i sektora non-profit w odniesieniu do kilku zmiennych ekonomicznych. Tak wynika z badania wskaźnika aktywności gospodarczej (WAG), które zaprezentowali przedstawiciele Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz Szkoły Głównej Handlowej.

WAG pokazuje z wyprzedzeniem aktywność polskiej gospodarki. Wskaźnik ten opracowano by ułatwić monitorowanie wyzwań o charakterze biznesowym, gospodarczym i społecznym. Ma on charakter cykliczny (na początku półroczny) i bazuje na przewidywaniach przedstawicieli przedsiębiorstw oraz sektora non-profit w odniesieniu do kilku zmiennych ekonomicznych. Największą wagę (40 proc. udziału w WAG) mają przychody firm (dla sektora non-profit chodzi o kształtowanie się wskaźnika PKB).

Drugim elementem są inwestycje przedsiębiorstw (30 proc. udziału w WAG), ale w przypadku sektora non-profit chodzi o wydatki konsumpcyjne. Trzecią zmienną jest zatrudnienie (poziom bezrobocia) o wadze 20 proc. udziału. Eksport, czyli ostatni czynnik stanowi 10 proc. udziału.

Dla pierwszego kwartału 2021 roku WAG z perspektywy biznesu określono na poziomie 0,13. Dla sektora non-profit wyniósł on -0,06. Organizator podał również łączną średnią ważoną o wartości 0,06. Wskaźnik WAG może przyjmować wartość w zakresie od -1 (zdecydowany spadek, przez 0 (brak zmian) do +1 (zdecydowany wzrost).

Jak wynika z badań zdecydowanie największa grupa ankietowanych (45 proc.) uważa, że gospodarka w Polsce wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19 w przyszłym roku. Na 2023 rok wskazało z kolei 19 proc. respondentów, a 14 proc. jest zdania, że z efektami pandemii koronawirusa polska gospodarka upora się dopiero po 2023 roku.

Połowa respondentów z sektora biznesu sadzi, że w kolejnych 12 miesiącach większość zmiennych wskaźnika WAG pozostanie na stałym poziomie. Przedsiębiorstwa planują głównie zwiększenie przychodów oraz inwestycji. Z perspektywy sektora non-profit oczekiwania odnośnie PKB oraz bezrobocia wybijają się negatywnie.

Wśród kluczowych obszarów wyzwań dla Polski i świata (zdrowie, gospodarka, wyzwania dla: biznesu, samorządów i edukacji) w aż trzech z nich powtórzyła się potrzeba większej cyfryzacji i podnoszenia kompetencji w tym zakresie. Do wzrostu jej znaczenia z pewnością przyczyniła się pandemia COVID-19.

Jak zauważył Krzysztof Pawiński, prezes firmy Maspex branża spożywcza jako antycykliczna, w ubiegłorocznym kryzysie poradziła sobie lepiej od innych. Jego zdaniem pandemia COVID-19 spowodowała trwałe zmiany w komunikacji, które przyczynią się do wzrostu efektywności pracy. Tymczasowo zmieniły się natomiast preferencje konsumentów.

Rektor SGH Piotr Wachowiak ocenił stan wskaźnika WAG jako optymistyczny i rozsądny. Podkreślił przy tym, że dla sektorów, które mocniej dotknęły skutki pandemii COVID-19 należy przygotować ścieżkę wyjścia z kryzysu. Wachowiak wspomniał też o dużym skoku cyfryzacji w sektorze edukacyjnym.

Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmed wskazywała na pogorszenie się stanu zdrowia publicznego spowodowane pandemią koronawirusa i niewydolnością samego systemu ochrony zdrowia. Z drugiej strony Rulkiewicz zaobserwowała przyspieszenie cyfryzacji i transformację sektora medycznego.

Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego stwierdził, w wynikach badania WAG widać większy optymizm wśród tych, którzy bezpośrednio zmagają się na co dzień z prowadzeniem biznesu. Jego zdaniem wskaźnik za drugi kwartał tego roku (po trzeciej fali pandemii) pokaże zupełnie inne wartości.

Krzysztof Pawiński wśród największych wyzwań na najbliższe 12 miesięcy wymienił powrót firmy Maspex do regularnej pracy w biurze, nastawienie na bezpośredni kontakt i pracę w zespołach. Według Anny Rulkiewicz wyzwanie związane z wychodzeniem z tzw. długu zdrowotnego, jaki spowodowała pandemia koronawirusa, może zająć nawet kilka lat.

Prezeska Luxmedu zaznaczyła, że powrót do normalności będzie się odbywać z personelem medycznym o dużym stopniu wypalenia zawodowego. Aby wspomóc system, należałoby, w jej opinii, samemu zadbać o profilaktykę. Niebagatelne znacznie będzie mieć również zdrowie psychiczne, o którym za sprawą pandemii COVID-19 mówi się obecnie więcej.

Główne wyzwanie z perspektywy Piotra Wachowiaka stanowi odbudowanie relacji międzyludzkich. Zdaniem rektora SGH okres do zakończenia roku szkolnego powinien być głównie poświęcony na integrację uczniów i nauczycieli. Drugim wyzwaniem jest natomiast wsparcie pracowników i dbanie o ich dobrostan psychiczny.

Zygmunt Berdychowski podsumował wyzwania na najbliższy rok z punktu widzenia branży organizacji wydarzeń. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego zauważył, że pandemia zmieniła hierarchię wartości, w której na czoło wysuwa się bezpieczeństwo. W kwestii zatrudnienia podkreślił, że branże dotknięte pandemią będą konkurowały na rynku pracy o pracownika z tymi, które poradziły sobie w tym czasie relatywnie dobrze, co będzie dla nich dużym wyzwaniem.

(Źródło: PAP MediaRoom)

Przypisy