Projekt dyrektywy NIS II – nowe obowiązki na horyzoncie. Cyberbezpieczeństwo w branży transportowej

ZARZĄDZANIE

Dotychczasowe przepisy o cyberbezpieczeństwie mają na celu zwiększanie odporności podmiotów z branż kluczowych, takich jak np. transport i umożliwić reagowanie na incydenty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Projekt nowej unijnej dyrektywy NIS II zakłada, że więcej przedsiębiorców z branży transportu morskiego i kolejowego będzie objętych obowiązkami z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, a to będzie wiązało się dla nich z nowymi wyzwaniami i zwiększonymi kosztami. Ma to jednak przyczynić się do ograniczenia kosztów wynikających z ataków hakerskich i awarii informatycznych paraliżujących prace danej branży.

Obowiązująca obecnie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r., wdrażająca dyrektywę NIS I, nakłada określone obowiązki na operatorów usług kluczowych, jeżeli usługi te są zależne od systemów informatycznych, a ewentualny incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia takiej usługi.

Kim jest operator usługi kluczowej? 

Za operatorów usług kluczowych uznawani są m.in. przewoźnicy kolejowi, armatorzy, a także podmioty zarządzające obiektami portowymi. Duża część podmiotów działających na rynku krajowym jest jednak wyłączona spod zastosowania ustawy, gdyż nie przekraczają progów istotności skutku zakłócającego, uzależnionych np. od ilości przeładowywanych lub przewożonych towarów lub udziału w rynku. Co istotne, operatorem usługi kluczowej może być tylko podmiot, w stosunku do którego właściwy organ wyd...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy