Polski Cyfrowy Operator Logistyczny - podpisanie listów intencyjnych przez KAS, GPW i MKiŚ

ZARZĄDZANIE RYNEK

GPW w ramach realizacji inicjatywy strategicznej Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego podpisała listy intencyjne z Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zarządzającym Bazą Danych Odpadowych. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny jest pierwszą inicjatywą oraz projektem referencyjnym Ministerstwa Aktywów Państwowych w ramach Programu Synergia.

Synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek. Kolejne działania podjęte w ramach Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pokazują, że GPW poprzez swoją sprawność i inicjatywę, realizuje taką synergię nie tylko między spółkami Skarbu Państwa z korzyścią dla swoich akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki, ale również odpowiada na zapotrzebowanie administracji publicznej podkreślił Jacek Sasin -  Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Polski Cyfrowy Operator Logistyczny zostanie przygotowany do przeprowadzenia pilotażu E-CMR i E-listu przewozowego oraz aby odpowiadać potrzebom KAS w obszarze uszczelniania systemu podatkowego i uwzględniać przygotowywane założenia do wdrożenia e-faktury. KAS, dzięki informacjom z PCOL, będzie mogła weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura/rachunek. PCOL będzie mógł dostarczać informację na temat zlecającego i odbierającego transport oraz stron rozliczenia usługi transportu. To pomoże uszczelnić system podatkowy, będzie też dużym uproszczeniem obiegu dokumentów dla użytkowników platformy PCOL.

Inicjatywa, do której przystępuje Krajowa Administracja Skarbowa wpisuje się doskonale w kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024. Informatyzacja usług takich jak elektroniczny list przewozowy, realizowany w ramach innowacyjnego projektu przez GPW, w połączeniu z automatyzacją i digitalizacją usług KAS, przełoży się na uszczelnienie systemu podatkowego i zapewni przedsiębiorcom wykorzystanie najnowszych technologii w prowadzonej przez nich działalnościpowiedziała Magdalena Rzeczkowska – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W ramach planowanej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zarządzającym Bazą Danych Odpadowych, przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów. W przypadku pojazdów z zarejestrowanym rodzajem ładunków (odpady, materiały niebezpieczne i mogące mieć negatywny wpływ na środowisko) – Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) będzie mógł udostępniać dane dotyczące pozycji, na przykład takich jak miejsca przekroczenia granicy czy miejsca docelowego rozładunku - co może pomóc w wykrywaniu nielegalnych transportów i składowisk odpadów.

Utworzenie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli m.in. na pilotażowe przetestowanie mechanizmu monitorowania przewozu odpadów z wykorzystaniem urządzeń GPS w naszym kraju. Dzięki nowej inicjatywie, pozyskane informacje pozwolą na wdrożenie bardziej skutecznych rozwiązań przeciwdziałającym nielegalnemu transportowi odpadów w Polsce powiedział Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska.

Rząd Zjednoczonej Prawicy od kilku lat skutecznie uszczelnia system gospodarowania odpadami, zmienia prawo i zaostrza kary, by walczyć z przestępczością środowiskową. PCOL to nowe, innowacyjne narzędzie, które przyczyni się do walki z nielegalnym transportem odpadów, które doskonale wpisuje się w naszą politykę "zero tolerancji dla mafii śmieciowej zaznaczył Jacek Ozdoba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.

GPW ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych - jest to też projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski podkreślił Marek Dietl - Prezes GPW i współautor koncepcji PCOL.

Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie.

Dla takich dużych podmiotów jak nasza grupa, optymalizacja łańcucha transportowego poprzez PCOL to szansa na spore oszczędności oraz dodatkowe zabezpieczenie ciągłości dostaw – powiedział Paweł Gruza - Wiceprezes KGHM i współautor koncepcji PCOL.

Działalność Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli na oszczędności po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży, realizujących przewozy polskich przewoźników. Wypracowane przez operatora zyski pozostaną w kraju - nie będą transferowane do central podmiotów zagranicznych.

Projekt Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego opracowany i koordynowany przez GPW to pierwsze wdrożenie, które jest efektem działalności w ramach Programu Synergia. To też dowód, że państwo jest w stanie bardzo efektywnie wspierać sensowne i prorynkowe projekty i to poza bieżącą polityką. Wspieramy PCOL przy kontaktach na poziomie administracji, bo poza biznesową działalnością GPW ma on bardzo ważne funkcje dla Państwa. Projekt może realnie pomóc uszczelnić system podatkowy oraz pomóc identyfikować wwożone do Polski transporty odpadów, a także może pomóc w implementacji rozporządzenia unijnego nakazującego cyfryzację dokumentów w logistyce. Celem PCOL-a jest też ochrona polskiej gospodarki poprzez zapobiegnięcie odpływu wielomiliardowego kapitału w postaci marż oraz wrażliwych informacji o transportach poza granice kraju - na rzecz zagranicznych podmiotów powiedział Łukasz Turkowski - koordynator Programu Synergia Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest wart rocznie około 140 mld złotych. Wartość marż, które mogłyby zostać wytransferowane z Polski, przy obecnej ich wysokości często na poziomie 20-30%, może sięgać nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. Zbierane dane, takie jak lokalizacja floty przewoźników czy wieziony towar to nieoceniony zasób wiedzy, który powinien być chroniony i pozostać w Polsce. 

(Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa)

Przypisy