Perspektywy rozwoju transportu morskiego i śródlądowego

TEMAT NUMERU

– Musimy pogodzić się z faktem, że użeglowienie dróg wodnych w Polsce to projekt długoterminowy i potrzebny jest dla niego konsensus o charakterze ogólnospołecznym, ale wierzę, że nasze dzieci będą miały szansę zobaczyć barki płynące Odrą ze Szczecina do Gliwic, ale przede wszystkim nie będą skazane na negatywne skutki nadmiernej ekspansji transportu drogowego – mówi dr inż. Bogusz Wiśnicki, adiunkt z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie, w rozmowie z Januszem Mincewiczem.

Jesteśmy w ogonie wśród krajów europejskich w zakresie żeglugi śródlądowej. Czy mamy szansę dołączyć do europejskiej czołówki?

Nasze rzeki, z Odrą i Wisłą na czele, stanowią potencjał dla czynnego włączenia się do europejskiej sieci dróg wodnych. Czynnego, bo w nasze rzeki już są wpisane w trzy europejskie śródlądowe szlaki żeglugowe (E30 – łączący Morze Bałtyckie z Dunajem poprzez Odrę, E40 – łączący Morze Bałtyckie z Dnieprem poprzez Wisłę oraz E70 – łączący Holandię z Rosją i Litwą poprzez Wartę i Noteć). Obecnie nie przekłada się to na wielkość przewozów tymi drogami wodnymi. Oczywistą sprawą jest konieczność realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych warunkujących przywrócenie żeglugi śródlądowej w Polsce do europejskich standardów. Niestety, pomimo ratyfikacji przez Polskę Europejskiego „Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym” (Porozumienie AGN) w 2017 r. niewiele się w tej kwestii zmieniło. Udało się oddać do eksploatacji stopień wodny Malczyce i zbiornik retencyjny w Raciborzu. Trwają prace projektowe w odniesieniu do kolejnego stopnia wodnego w Lubiążu i w zakresie infrastruktury brzegowej poprawiające warunki żeglugowe na Odrze Środkowej. Dlatego nie można być optymistą, że Polska w ciągu kilku czy kilkunastu lat będzie mogła w pełni wykorzystywać swój potencjał dróg wodnych na równi z krajami Beneluksu. 

dr inż. Bogusz Wiśnicki, adiunkt z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zatem długo musimy jesz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy