Obrót paletami z certyfikatem Sustainable Pallets Management. Nowa inicjatywa pod patronatem PKN EPAL i ECR Polska

PROJEKTY

W łańcuchu dostaw jest wiele obszarów, w których można wdrażać elementy zrównoważonego rozwoju. Możliwości obniżania kosztów, przy jednoczesnym ukłonie w kierunku środowiska, jest sporo. Jedną z nich – zrównoważone zarządzanie paletami. PKN EPAL i ECR Polska na początku marca br. zaprezentowały program efektywnego zarządzania paletami i jego certyfikacji.

Certyfikaty Sustainable Pallets Management mają być nadawane za prowadzenie świadomej, zrównoważonej gospodarki paletowej. Mogą go otrzymać zarówno producenci i użytkownicy, jak i firmy naprawiające palety. – Tylko objęcie tych trzech segmentów programem gwarantuje jego powodzenie. Głównym celem jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników pracujących z paletami, czyli aspekt ludzki – mówi Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska. Certyfikacja ma jeszcze bardziej pogłębić świadomość w branży paletowej i poszerzyć zrównoważenie biznesu. W ujęciu ekonomicznym drewno także jest cennym surowcem. 
Dla użytkowników palet ta racjonalna gospodarka zaczyna się od prowadzenia własnej polityki zrównoważonego rozwoju i korzystania wyłącznie z palet certyfikowanych według europejskiej normy 
EN 13698-1. Przy zakupach nowych palet, a także zlecając naprawę używanych, korzystać trzeba wyłącznie z licencjonowanych firm. Podobnie przy utylizacji i recyklingu palet, którą powinna wykonać wyspecjalizowana i certyfikowana firma. Kolejne warunki to przeprowadzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikowanego szkolenia z zakresu identyfikacji palet praz przestrzeganie zapisów wynikających z Kart Oceny Palet ECR Polska, a także z Kart Klasyfikacji Jakościowej Palet. 
Nieco inne są wymagania dla firm produkujących i naprawiających palety. Po pierwsze, przejrzysta polityka personalna i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po drugie, właściwe wykorzystanie środków transportowych i walka z zanieczyszczeniem i redukcja emisji CO₂. Należy też zredukować ilość papierowych dokumentów w obiegu na rzecz rozw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy