Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROJEKTY

6 kwietnia 2020

NR 2 (Marzec 2020)

Obrót paletami z certyfikatem Sustainable Pallets Management. Nowa inicjatywa pod patronatem PKN EPAL i ECR Polska

0 636

W łańcuchu dostaw jest wiele obszarów, w których można wdrażać elementy zrównoważonego rozwoju. Możliwości obniżania kosztów, przy jednoczesnym ukłonie w kierunku środowiska, jest sporo. Jedną z nich – zrównoważone zarządzanie paletami. PKN EPAL i ECR Polska na początku marca br. zaprezentowały program efektywnego zarządzania paletami i jego certyfikacji.

Certyfikaty Sustainable Pallets Management mają być nadawane za prowadzenie świadomej, zrównoważonej gospodarki paletowej. Mogą go otrzymać zarówno producenci i użytkownicy, jak i firmy naprawiające palety. – Tylko objęcie tych trzech segmentów programem gwarantuje jego powodzenie. Głównym celem jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników pracujących z paletami, czyli aspekt ludzki – mówi Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska. Certyfikacja ma jeszcze bardziej pogłębić świadomość w branży paletowej i poszerzyć zrównoważenie biznesu. W ujęciu ekonomicznym drewno także jest cennym surowcem. 
Dla użytkowników palet ta racjonalna gospodarka zaczyna się od prowadzenia własnej polityki zrównoważonego rozwoju i korzystania wyłącznie z palet certyfikowanych według europejskiej normy 
EN 13698-1. Przy zakupach nowych palet, a także zlecając naprawę używanych, korzystać trzeba wyłącznie z licencjonowanych firm. Podobnie przy utylizacji i recyklingu palet, którą powinna wykonać wyspecjalizowana i certyfikowana firma. Kolejne warunki to przeprowadzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikowanego szkolenia z zakresu identyfikacji palet praz przestrzeganie zapisów wynikających z Kart Oceny Palet ECR Polska, a także z Kart Klasyfikacji Jakościowej Palet. 
Nieco inne są wymagania dla firm produkujących i naprawiających palety. Po pierwsze, przejrzysta polityka personalna i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po drugie, właściwe wykorzystanie środków transportowych i walka z zanieczyszczeniem i redukcja emisji CO₂. Należy też zredukować ilość papierowych dokumentów w obiegu na rzecz rozwiązań elektronicznych. Wymagany jest również certyfikat FSC (pochodzenie surowca) i przestrzeganie zasad dot. ISPM15 (obróbka fitosanitarna – bezpieczeństwo palet i produktów na nich transportowanych). Naturalnie surowiec drzewny musi pochodzić z legalnych źródeł. Brane pod uwagę jest też pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz organizowanie akcji odnawiania zasobów leśnych. 
Producenci palet muszą się wykazać dodatkowo nieprzerwaną działalnością w tym zakresie w dłuższym okresie (określone roczne minimum produkcji palet), w oparciu wyłącznie o jedną licencję na tę produkcję. Powinni się wykazać pozytywnymi raportami z niezależnej kontroli palet za okres ostatnich 12 miesięcy, co potwierdzi, że produkcja palet jest u nich realizowana na odpowiednim poziomie technicznym. Analogicznie firmy naprawiające palety: powinny to robić w dłuższym okresie (określone roczne minimum naprawionych palet), także z jedną licencją. O tym, że reparacja palet jest wykonywana na odpowiednim poziomie, mają świadczyć pozytywne raporty z niezależnej kontroli palet za okres ostatnich 12 miesięcy oraz stosowanie do naprawy palet nowych elementów drewnianych po obróbce fitosanitarnej. Naprawiamy palety z wykorzystaniem elementów nowych, nie robimy jednej z trzech uszkodzonych! Zakład naprawczy jest obowiązany również pozyskać stosowne licencje na utylizację i recykling opakowań drewnianych oraz prowadzenie tych procesów w rzeczywistości.
 

POLECAMY

Roman Malicki
prezes zarządu PKN EPAL

Chcemy ograniczyć liczbę fałszywych palet na rynku. Wiadomo, że do zera się to prawdopodobnie nigdy nie uda. Największym problemem są palety w obiegu wtórnym, gdzie najwięcej jest tych fałszywych. EPAL pracuje nad systemem przeznaczenia znacznej kwoty i premiowania uczciwej utylizacji palet, czyli wycofywania uszkodzonych i podrobionych. Nagradzane będą firmy prowadzące politykę paletową zgodnie z zasadami zrównoważonego rynku. Będziemy premiować zakłady naprawcze za taką politykę. Są to działania prowadzone w skali Europy, bowiem problem palet naprawianych i obiegu wtórnego nie występuje tylko w Polsce. Namawiamy cały czas, aby palety kupować tylko w legalnych źródłach.

Procedura i profity

Podmiot, który zechce uzyskać Certyfikat Sustainable Pallets Management, znajdzie wszelkie informacje na stronie www.paleta.org.pl. Po wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia przejdzie stosowny audyt, a jeśli ten wypadnie pomyślnie, otrzyma certyfikat na rok. – Certyfikat kosztuje 1280 € netto, jednak w 2020 r. w ramach promocji zwalniamy z opłaty użytkowników. Odnowienie będzie już o wiele prostsze organizacyjnie. Myślę, że wartość postrzegania certyfikatu będzie rosła. A koszty? Mam nadzieję, że nie. Opłata jest stała i nie zależy od wielkości podmiotu starającego się o przyznanie certyfikatu – informuje Mateusz Boruta.
Rodzi się pytanie, czy warto występować o taki certyfikat, skoro można po prostu samemu w swojej firmie pilnować, aby gospodarka paletami była efektywna i zrównoważona. – Certyfikat jest zewnętrznym potwierdzeniem jakości prowadzonej przez dany podmiot gospodarki paletowej. W miarę upowszechnienia powinien stać się swego rodzaju znakiem jakości – zapewnia Mateusz Boruta. Pomysłodawcy mają nadzieję, że w przyszłości legalny obrót palet będzie się dokonywał tylko między certyfikowanymi podmiotami z tych trzech grup (produkcja, użytkowanie, naprawa). Firmy, które nie kupują nowych palet, też mogą występować o nadanie certyfikatu. 
Projekt nadal jest w fazie dopracowania, stąd uściślenia wymagają jeszcze takie kwestie, jak np. podmioty z wieloma oddziałami. Czy przyznawać certyfikat każdemu oddzielnie, czy całej firmie? To indywidualne przypadki. 

Inteligentna paleta

Aby spełnić powyższe wymagania i uzyskać stosowny certyfikat, trzeba mieć pełną kontrolę nad paletami, którymi się obraca. Dotyczy to wszystkich trzech grup, czyli producentów, użytkowników i firm naprawc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy