Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

5 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Nowe podejście do pakowania. Raport DHL na temat przyszłości opakowań w branży logistycznej

0 441

Odpady opakowaniowe stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań dla środowiska. We wszystkich sektorach rynku firmy poszukują bardziej ekologicznych środków do przeprowadzania operacji logistycznych. Konieczne jest ponowne przemyślenie działań związanych z opakowaniami z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Celem autorów raportu „Rethinking Packaging” opublikowanego przez firmę DHL było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące trendów, które powodują zmiany w myśleniu o opakowaniach i innowacji opakowaniowych, które będą kształtować najbliższą przyszłość branży logistycznej. 

Specjaliści z firmy DHL skupili się na zmieniającej się roli opakowań wtórnych i innowacjach wprowadzanych na rynek w celu sprostania nowym wyzwaniom. Jako opakowanie wtórne rozumiana jest tutaj zewnętrzna warstwa oraz materiał wypełniający przeznaczone do przechowywania wielu opakowań podstawowych i utrzymania ich oryginalnego stanu (np. karton zawierający wiele butelek wina).

POLECAMY

Trendy zmian

Współczesne opakowania muszą sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów. Główne kierunki przeprowadzanych testów są związane z rosnącym znaczeniem handlu elektronicznego i dostaw bezpośrednio do konsumenta, coraz większym naciskiem na wygodę pakowania i doświadczenie klienta końcowego, ale również kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, zmniejszeniem ilości odpadów i wyeliminowaniem zanieczyszczeń z materiałów opakowaniowych.

Biorąc pod uwagę wymogi handlu elektronicznego, nie można pominąć faktu, że przesyłka e-commerce jest poddawana operacjom logistycznym 20 razy częściej podczas podróży z centrum dystrybucyjnego do domu konsumenta, niż gdy jest transportowana na palecie do sklepu detalicznego. Ponieważ każdy z punktów obsługi paczki stanowi okazję do upuszczenia lub uszkodzenia produktu, łańcuchy e-commerce stawiają znacznie wyższe wymagania w zakresie wytrzymałości opakowania i ochrony produktu. Podczas gdy sprzedawcy detaliczni zwykle wymagają przetestowania opakowania pod pięcioma różnymi kątami, to np. wiodący sprzedawcy online proszą o 18 osobnych testów upuszczania przesyłki.

Właściciele sklepów internetowych uwolnieni od potrzeby ochrony produktów przed kradzieżami w placówkach stacjonarnych zachęcają do opracowywania projektów opakowań, w których priorytetem jest dostęp przy minimalnym wysiłku. Wytyczne Amazon dotyczące certyfikacji opakowań promują np. koncepcję „opakowań bez frustracji”, która wymaga, aby opakowania były łatwo dostępne, nadające się do recyklingu i zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować ilość odpadów. Firma twierdzi, że od czasu rozpoczęcia programu w 2008 r. wytyczne dotyczące opakowań wyeliminowały 180 000 t opakowań, w tym 307 mln pudeł, z łańcucha dostaw.

Wyzwanie dla środowiska

Dzisiejsze systemy pakowania mają znaczący wpływ na środowisko. Na przykład analiza paczek e-commerce pokazuje, że ok. 24% ich objętości to pusta przestrzeń. W branży fast fashion liczba ta jest jeszcze wyższa ze względu na brak sztywności strukturalnej odzieży i akcesoriów. To powoduje znaczne, dodatkowe koszty dla branży. Dlatego zwiększenie stopnia wykorzystania przestrzeni przynosi korzyści wszystkim stronom w łańcuchu dostaw handlu elektronicznego, od dostawcy po klienta i środowisko. Jednakże jednoczesna optymalizacja wypełnienia i ochrony oferowanej przez opakowania, podczas gdy działa się z dużą prędkością i na dużą skalę, jest obecnie być może najważniejszym wyzwaniem związanym z pakowaniem.

Publiczne zaniepokojenie wpływem plastiku na środowisko powoduje także wzrost popytu konsumentów na alternatywne rozwiązania w zakresie opakowań. Badanie przeprowadzone przez International Post Corporation wykazało, że 60% respondentów chce, aby paczki wykonane były z użyciem ekologicznych materiałów. Jednak konsumenci są skłonni ponieść tylko niewielką dopłatę za bardziej ekologiczne opakowania.

Wyniki własnych badań opinii klientów DHL podkreślają sprzeciw społeczeństwa wobec odpadów z tworzyw sztucznych jako kluczowy wskaźnik konieczności wprowadzania zmian. Duże firmy rzeczywiście reagują na te zmieniające się nastroje konsumentów. Producent odzieży sportowej Adidas planuje do 2024 r. całkowicie przestawić się na tworzywa sztuczne z recyklingu. Apple w swoich najnowszych produktach stosuje wiele plastików biopochodnych oraz z recyklingu. Sprzedawca mebli IKEA wykorzystuje wyłącznie materiały opakowaniowe w pełni nadające się do recyklingu, a grupa FMCG Colgate-Palmolive twierdzi, że do 2025 r. przejdzie na opakowania nadające się do recyklingu w całym swoim portfolio.

Troska konsumentów o wpływ odpadów opakowaniowych na środowisko zachęca nawet do rozwoju zupełnie nowych firm. Sklepy bez opakowań, takie jak niemiecka sieć Unverpackt, która oferuje tylko towary sypkie, wymagając od klientów przyniesienia i napełnienia własnych pojemników wielokrotnego użytku. 

Jeśli ta moda wśród konsumentów nie wystarczy, aby zmusić niektóre firmy do zmiany systemów pakowania, zrobią to zapewne nowe regulacje prawne, bowiem rządy na całym świecie wprowadzają ograniczenia lub opłaty dotyczące jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych. 

Rola logistyki

Zdaniem autorów raportu, branża logistyczna odegra decydującą rolę w wysiłkach firm mających na celu zmniejszenie kosztów, niedogodności i wpływu opakowań na środowisko. Aby osiągnąć te cele, logistyka musi przyjąć nowe technologie, materiały i procesy w całym łańcuchu dostaw.

Decyzje związane z pakowaniem podejmowane podczas operacji kompletacji i pakowania w magazynie mają konsekwencje, które pojawiają się w całym łańcuchu dostaw. Nieefektywne opakowanie, zwłaszcza nieoptymalnie wypełnione, oznacza, że   firmy muszą płacić za pakowanie, wysyłkę i przechowywanie pustej przestrzeni. Słabe wykorzystanie pakietów przekłada się na niższe wykorzystanie zasobów transportowych, co zwiększa zużycie energii i dodatkowo obciąża przepustowość sieci. Niedostosowane opakowanie może również zwiększyć ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu.

Optymalizacja wypełnienia opakowań jest wyzwaniem dla całej branży. Szacuje się, że 24% objętości przeciętnego kontenera wysyłkowego to pusta przestrzeń, a w niektórych sektorach e-commerce paczki zawierają do 40% powietrza.

Problem jest trudny do rozwiązania, szczególnie w skomplikowanych i coraz szybszych łańcuchach dostaw, w których każda przesyłka jest inna, a pracownicy mają tylko kilka sekund na zaplanowanie i wykonanie procesów pakowania. Aby usprawnić proces decyzyjny i zmniejszyć obciążenie personelu operacyjnego, firmy coraz częściej angażują systemy danych i analizy w celu optymalizacji procesów pakowania. Podstawą wszelkiej optymalizacji pakowania opartej na danych jest kompleksowa, cyfrowa reprezentacja każdej jednostki SKU. Takie dane nie zawsze są dostępne. W szybko rozwijającym się przemyśle dóbr konsumpcyjnych i branży modowej zestaw SKU ciągle się zmienia wraz z wprowadzaniem nowych linii produktów i kolekcji sezonowych. W branży motoryzacyjnej wprowadzanie nowych produktów jest rzadsze, ale każde wprowadzenie nowego modelu może wygenerować tysiące nowych części, z których każda musi być zarządzana w całym łańcuchu dostaw.

Ostatnie postępy w zakresie wydajności algorytmicznej i nowe systemy przetwarzania obrazu, wspomagane trójwymiarowym obrazem komputerowym, a nawet technologiami rozpoznawania wizualnego opartymi na sztucznej inteligencji, ułatwiają firmom tworzenie dokładnych danych podstawowych na temat wymiarów i cech fizycznych każdej jednostki SKU, którą muszą spakować.

Na przykład firma zajmująca się oprogramowaniem do wizji komputerowej Metrilus opracowała system kamer montowanych na przenośnikach wraz z powiązanym oprogramowaniem, które może obliczyć wymiary produktów lub pełnych palet z dokładnością do zaledwie 5 mm. Oprócz uzyskania masy produktu, wymiarów i innych atrybutów oprogramowanie systemu pozwala pracownikom magazynu obliczyć liczbę produktów przypadających na karton, kartony na warstwę palety i cechy pełnej palety. Mogą wykorzystywać te dane do planowania lokalizacji odłożenia, kompletacji wolumetrycznej i wyboru opakowania.

Optymalizacja a rentowność

Obecnie operacje pakowania w magazynach znajdują się w centrum złożonego problemu optymalizacji, wynikającego z konieczności ograniczenia liczby kartonów, podniesienia efektywności wypełnienia i obniżenia kosztów. Zastosowanie jednego rodzaju pudełka dla każdej przesyłki byłoby najprostszym rozwiązaniem z perspektywy operacyjnej, ale niezwykle nieefektywnym pod względem optymalizacji opakowania. Użycie idealnie dobranego pudełka do każdej przesyłki rozwiązałoby problem wydajności, ale zarządzanie dużą ilością rodzajów kartonów zwiększa koszty i złożoność operacji związanych z realizacją, a pakujący mogą mieć nadal trudności z dokonaniem właściwego wyboru dla każdej przesyłki w operacjach szybkiego przemieszczania.

Określenie optymalnej liczby, rozmiaru i kształtu kartonów w celu zró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy