Nieruchomość w Nowej Normalności. Jak pandemia COVID-19 wpływa na rynek nieruchomości logistycznych? – raport Prologis Research

ZARZĄDZANIE

W piątej części specjalnego raportu dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych Prologis Research szacuje potencjalny wzrost popytu w perspektywie długoterminowej. Wzrost ten wynikać ma ze zwiększonych poziomów zapasów i upowszechnienia e-handlu w trzeciej fazie pandemii, tzw. Nowej Normalności.

Zwiększone upowszechnienie handlu elektronicznego i wyższe poziomy zapasów mają potencjał do wygenerowania popytu na nieruchomości logistyczne w USA na poziomie 37 mln m² lub więcej, lub od 14 do 18,5 mln m² powierzchni rocznie, w perspektywie 2-3 lat.
Reorganizacja łańcuchów dostaw w celu realizacji większej liczby zamówień powinna zwiększyć popyt netto o 13-17 mln m² powierzchni. Największego zapotrzebowania w obszarze e-fulfillment można się spodziewać w lokalizacjach znajdujących się w pobliżu konsumentów końcowych (obiekty typu Last Touch® i miejskie centra dystrybucji).
Aby zapewnić odpowiednią odporność, firmy mogą zwiększyć swoje zapasy o 5-10%, co przełoży się na wzrost popytu na poziomie 26-53 mln m² powierzchni magazynowej. Nowy popyt wygenerowany zwiększeniem zapasów może zostać równomiernie rozłożony w poszczególnych sieciach dystrybucji.

Inwestycja w potencjał dystrybucyjny

Każda zmiana proporcji między handlem stacjonarnym i sprzedażą online o 100 punktów bazowych przekłada...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy