Magazyny buforowe lekiem na rozwiązanie przerwanych łańcuchów dostaw. Rozmowa z Bartłomiejem Hofmanem, dyrektorem zarządzającym P3 Logistic Parks

ZARZĄDZANIE

O trendach w zapotrzebowaniu na powierzchnie magazynowe na rynku i o tym, w jaki sposób zerwane globalne łańcuchy dostaw kształtują rynek powierzchni magazynowych, z Bartłomiejem Hofmanem, dyrektorem zarządzającym P3 Logistic Parks, rozmawia Alicja Kostecka.

P3 obchodzi w tym roku dwudziestolecie działalności. To doskonała okazja do przyjrzenia się rozwojowi rynku. Jakie były Wasze początki i jak zmienialiście się wraz ze zmianami rynkowymi? 
P3 zostało założone w czeskiej Pradze na początku tego tysiąclecia i po skromnych początkach, dziś jest jednym z pięciu najważniejszych graczy na europejskim rynku nieruchomości logistycznych. Obecnie posiadamy ok. 6,3 mln m² 
powierzchni magazynowych klasy A w 11 krajach w całej Europie. Mamy też ponad 450 klientów, którzy działają w obszarze handlu detalicznego, e-commerce, logistyki (3PL) i sektora motoryzacyjnego. Kamieniem milowym w historii firmy było nabycie P3 w 2016 r. przez naszego obecnego właściciela – singapurski państwowy funduszu majątkowy GIC. Od tamtego momentu udało się nam niemal podwoić wartość portfela, która obecnie wynosi ok. 7 mld euro. Podobnie jak dla całej grupy, tak i dla nas w Polsce ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju, czemu bez wątpienia sprzyjają warunki rynkowe, szybsze upowszechnienie się handlu przez internet oraz ewolucja, która dokonała się w zwyczajach zakupowych konsumentów.

Zmieniają się modele biznesowe, kanały sprzedaży, koncepcje dostaw, a wraz z nimi na rynku powierzchni logistycznych p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy