KPI pod szczególnym nadzorem. Które z kluczowych wskaźników efektywności warto monitorować szczególnie uważnie w czasie kryzysu?

ZARZĄDZANIE

Na przełomie maja i czerwca br. jesteśmy na trzecim etapie tzw. odmrażania gospodarki. Wiele firm skorzystało lub będzie korzystać z kolejnych wersji tarcz antykryzysowych zaproponowanych przez rząd. Można dyskutować o jakości i wielkości kolejnych programów pomocowych, natomiast nie można zapominać o tym, że każdy kryzys można wykorzystać do optymalizacji własnych procesów. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty logistyki.

W tym artykule skupię się na wskaźnikach istotnych z punktu widzenia logistyki przedsiębiorstwa. Nie należy przy tym zapominać, że dla prawidłowego funkcjonowania firmy w kryzysie równie ważne są pozostałe działania. Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, przegląd aktualnie prowadzonych działań marketingowych, szybka i prawidłowa ocena rozwiązań pomocowych i ich wykorzystanie, a także wiele innych czynników, których monitorowanie i poprawa pozwoli firmie przetrwać kryzys. 
Przyjrzyjmy się więc następującym wskaźnikom:

  1. Wartość zapasów w stosunku do sprzedaży. Większość przedsiębiorstw musi się borykać z obniżoną sprzedażą lub mniejszą marżowością. Równocześnie potrzebują poprawić cash flow, więc zamrażanie pieniędzy w zapasie jest nieuzasadnione. Wyjątkiem są dobra szybko zbywalne w tym czasie, tj. e-grocery lub dystrybucja środków dezynfekujących czy ochrony indywidualnej.
  2. Koszt transportu na linię zmówienia. Niezależnie od tego, czy korzystamy z transp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy