Kiedy PSC wpłynie do polskich portów? Jak działa elektroniczna platforma wymiany anych w portach morskich?

TEMAT NUMERU

Szacuje się, że aż 90% wszystkich globalnie przewożonych ładunków jest transportowanych drogą morską. Nieprzypadkowo zatem porty morskie nazywa się „oknem na świat”. Każdy ładunek przechodzący przez port morski wymaga jednak zaangażowania dużej liczby odrębnych, niepowiązanych ze sobą podmiotów, dlatego tak istotne jest zapewnienie szybkiej i sprawnej wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy uczestnikami obrotu portowego. Tak narodziła się koncepcja „Port Community System” (PSC).

Jak wspomniano we wstępie, eksport i import ładunków poprzez port morski wymaga udziału dużej liczby podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu logistycznym. Wymienić tutaj należy chociażby operatorów terminali, spedytorów, agentów statkowych, podmioty zarządzające portami, urzędy celne i morskie oraz samych przewoźników morskich, drogowych i kolejowych. Od wielu lat podnoszone są więc postulaty, aby utworzyć zintegrowany i zharmonizowany system służący jako elektroniczna platforma wymiany informacji i dokumentów pomiędzy wszystkimi uczestnikami obrotu portowego. Pomimo różnych propozycji w morskiej społeczności międzynarodowej istnieje zgoda (potwierdzona praktyką w wielu portach morskich na świecie), że zadania tego systemu spełni właśnie PCS.
Z uwagi na brak uregulowań prawnych (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu) nie istni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy