Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

7 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

Kiedy PSC wpłynie do polskich portów? Jak działa elektroniczna platforma wymiany anych w portach morskich?

0 179

Szacuje się, że aż 90% wszystkich globalnie przewożonych ładunków jest transportowanych drogą morską. Nieprzypadkowo zatem porty morskie nazywa się „oknem na świat”. Każdy ładunek przechodzący przez port morski wymaga jednak zaangażowania dużej liczby odrębnych, niepowiązanych ze sobą podmiotów, dlatego tak istotne jest zapewnienie szybkiej i sprawnej wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy uczestnikami obrotu portowego. Tak narodziła się koncepcja „Port Community System” (PSC).

Jak wspomniano we wstępie, eksport i import ładunków poprzez port morski wymaga udziału dużej liczby podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu logistycznym. Wymienić tutaj należy chociażby operatorów terminali, spedytorów, agentów statkowych, podmioty zarządzające portami, urzędy celne i morskie oraz samych przewoźników morskich, drogowych i kolejowych. Od wielu lat podnoszone są więc postulaty, aby utworzyć zintegrowany i zharmonizowany system służący jako elektroniczna platforma wymiany informacji i dokumentów pomiędzy wszystkimi uczestnikami obrotu portowego. Pomimo różnych propozycji w morskiej społeczności międzynarodowej istnieje zgoda (potwierdzona praktyką w wielu portach morskich na świecie), że zadania tego systemu spełni właśnie PCS.
Z uwagi na brak uregulowań prawnych (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu) nie istnieje jedna definicja PCS. Warta przytoczenia pozostaje definicja zaproponowana przez European Port Community System Association, bowiem każdy jej element przybliża nam założenia samego PCS. Zgodnie z tą definicją PCS to „neutralna i otwarta platforma umożliwiająca inteligentną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi interesariuszami w celu podniesienia efektywności i umocnienia pozycji konkurencyjnej portów morskich i lotniczych”.
W świetle tak wyjaśnionego znaczenia zadaniem PCS jest usystematyzowanie komunikacji pomiędzy interesariuszami, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony danych i informacji przechodzących przez system, a także wzrost efektywności i konkurencyjności portów. Na szczególną uwagę zasługuje fragment definicji traktujący o neutralnym i otwartym charakterze PCS. Co dość niespotykane w relacjach na poziomie europejskim, tym razem kładzie się nacisk na niezależność platformy od organów państwowych czy unijnych. Platforma ma stanowić, jak sama nazwa wskazuje, system wspólnoty portowej. Neutralność PCS oznacza również, że system powinien być tworzony przez podmiot, który nie jest zaangażowany w działalność portowo-morską, co z pewnością będzie zapewniać brak możliwości naruszenia konkurencji pomiędzy uczestnikami obrotu portowego. W zakresie otwartości systemu wskazać należy, że do systemu będzie mógł przystąpić każdy podmiot gospodarczy, uczestniczący w łańcuchu logistycznym przechodzącym przez dany port morski. Obejmuje to zatem nie tylko podmioty obecne bezpośrednio w porcie, ale również podmioty działające na jego zapleczu, czyli podmioty z łańcucha transportu lądowego (połączenie portu, transportu intermodalnego, lądowego, samochodowego i kolejowego). 

POLECAMY

Otoczenie prawne PCS

Jak już zaznaczano, koncepcja PCS nie wywodzi się z żadnych przepisów międzynarodowych, europejskich czy polskich. Systemu PCS nie można mylić z „National Single Window” odnoszącym się do sprawozdawczości dla statków wchodzących do portów lub wychodzących z nich. Państwa członk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy