Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

12 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Jakie są kluczowe czynniki wpływające na sukces centrum logistycznego?
Efektywność centrum dystrybucyjnego

0 436

Centrum logistyczne powinno realizować cele, jakie zostały przed nim postawione, i osiągnięcie ich jest możliwie przez właściwe ulokowanie obiektu, jak i zaprojektowanie procesów i wyposażenia. Najważniejsze jednak jest zgranie ze sobą tych wszystkich elementów. Nawet najlepiej położone i wyposażone centrum logistyczne, w którym zarządzający nim nie będą potrafili zapewnić stabilnego, wydajnego procesu, nie zaspokoi stawianych przed nim oczekiwań.

Funkcję centrum logistycznego może pełnić klasyczny magazyn, w którym przyjmuje się dostawy, a następnie składuje i pobiera do wydania tuż przed wysyłką do odbiorcy, magazyn połączony z fabryką, do którego będą dostarczane materiały do produkcji, a następnie składowane gotowe wyroby, sortownia firmy kurierskiej czy hub przeładunkowy, w którym przesyłki od dostawców są sortowane i konsolidowane przed przesłaniem ich do odbiorców. 

Cele, jakie stawia się przed centrum logistycznym, zależą przede wszystkim od profilu firmy, która planuje je uruchomić. Inaczej zdefiniuje swoje potrzeby operator logistyczny, który oferuje usługi magazynowania i dystrybucji swoim klientom, inaczej producent dóbr przemysłowych, który wysyła je do swoich odbiorców na całym świecie, inaczej sprzedawca detaliczny w obszarze e-commerce, a jeszcze inaczej sieć handlowa, która zaopatruje z magazynu swoje sklepy. 

Czy istnieje więc zbiór kryteriów, które będą uniwersalne i niezależne od branży, wielkości firmy czy rodzaju jej klientów, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu magazynu? Spróbujmy je zdefiniować.

POLECAMY


Właściwa lokalizacja 


To kryterium jest podstawowe. Warto jednak pamiętać, że wybór lokalizacji może być rzeczywiście pierwszym zadaniem projektu uruchomienia centrum logistycznego, jak też jednym z ostatnich. Zależeć to będzie m.in. od tego, czy poszukujemy optymalnej lokalizacji z perspektywy wyznaczenia tzw. gravity center (ang. środek ciążenia), które będzie równoważyło przepływy do i z centrum logistycznego, czy może najważniejsze jest spełnienie innych kryteriów (np. wielkość obiektu, czy jego położenie względem sieci drogowej, kolejowej, a może portu morskiego czy lotniska).


Otoczenie 


W tym przypadku należy wziąć pod uwagę perspektywę lokalną, jak i położenie względem innych obiektów czy miast. Sąsiedztwo skupisk ludzkich to przede wszystkim rynek pracy. O ile nie projektujemy obiektu w pełni zautomatyzowanego (a przecież to jeszcze nie ten etap, kiedy obiekty magazynowe bywają w pełni automatyczne), konieczne jest zatrudnienie pracowników, którzy zapewnią funkcjonowanie operacji. Im bardziej skomplikowana operacja, tym bardziej należy przemyśleć lokalizację centrum logistycznego – firmy konkurują ze sobą nie tylko o doświadczonych menedżerów, ale także kwalifikacjami pracowników. O ile wysoka rotacja pracowników w magazynie przeładunkowym, który zajmuje się rozładunkiem kontenerów, a następnie wysyłką spaletyzowanych przesyłek do odbiorców, może nie stanowić większego wyzwania, to już wielkopowierzchniowy magazyn firmy e-commerce może zanotować wyraźny spadek wydajności operacji, jeśli każdego miesiąca trzeba będzie przeszkolić kolejnych nowych pracowników. I może to dotyczyć nawet tych magazynów, w których operacje są zautomatyzowane w wysokim stopniu.

Bliskie otoczenie to sam teren parku logistycznego czy wewnętrzny teren samodzielnego centrum logistycznego. Parking, który pomieści nie tylko wszystkie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy