Intralogistyka – innowacyjne podejście do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w intralogistyce

TEMAT NUMERU

Operacje logistyczne mające miejsce wewnątrz przedsiębiorstwa niosą z sobą szereg zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Tak jak wszędzie, tutaj także trwa nieustanna walka ochrony ze złodziejami, w której obie strony wdrażają innowacje, chcąc wyprzedzić siebie wzajemnie. Jak to w życiu bywa, raz jedni prowadzą, innym razem drudzy. Dlatego właśnie szukanie rozwiązań innowacyjnych jest tak ważne. Istotne jest także zrozumienie, że innowacje nie są jedynie domeną technologii. Postępowanie człowieka również może być innowacyjne.

Przepływ towarów wewnątrz magazynów jest coraz częściej nierozłącznie związany z przepływem informacji o nich, co w sposób naturalny tworzy precyzyjnie definiowane dane oraz ich przepływ, pozwalając na wykorzystanie ich do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem mienia, przetwarzanego w ramach operacji logistycznych. Jednocześnie coraz szersze stosowanie robotyki w procesach intralogistycznych ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem mienia, poprzez różnego rodzaju rozwiązania umożliwiające lokalizowania mienia, narzędzi oraz pojazdów, w tym także monitorowanie ich położenia, jak i trasy ruchu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Rozwiązania takie stwarzają olbrzymie możliwości wykorzystania tych danych w bezpieczeństwie, dając przewagę operacyjną w walce ze złodziejami, a nawet osobami usiłującymi dokonać czynów groźniejszych, takich jak sabotaż. Mamy więc coraz bardziej dogodną sytuację w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zarówno mienia, jak i procesu, a przez to także budowania bezpieczeństwa ciągłości biznesu.
Na drugim biegunie mamy czynniki utrudniające zarządzanie bezpieczeństwem mienia, do których należy przede wszystkim znaczne przyspieszenie przepływu mienia, wynikające przede wszystkim z coraz większego stosowania przez produc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy