Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

10 stycznia 2019

Firmy mają coraz lepszy dostęp do finansowania - wyniki europejskiego badania SAFE

43
Największymi problemami polskich przedsiębiorców z sektora MŚP jest w dalszym ciągu pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników oraz zdobywanie nowych klientów. Coraz mniejszy problem stanowi dla nich dostęp do finansowania. Polscy przedsiębiorcy oceniają swoje szanse na zdobycie środków finansowych podobnie jak firmy działające we Francji, Belgii czy w Danii.

Najważniejszą kwestią dotyczącą funkcjonowania małych i średnich firm w Polsce pozostaje możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry. W badaniu realizowanym przez Komisję Europejską - takiej odpowiedzi udzieliło 24% badanych firm. Dla 16% istotną sprawą było pozyskiwanie klientów, podczas gdy na problemy z dostępem do finansowania wskazywało jedynie 8% firm – w przypadku tej ostatniej odpowiedzi podobna proporcja dotyczyła przedsiębiorców pracujących we Francji, Belgii czy w Danii. Należy zaznaczyć, że dostęp do finasowania systematycznie ulega poprawie – jeszcze w 2009 był istotnym problemem dla 15% polskich firm. Takie wnioski płyną z badania SAFE, zrealizowanego przez Komisję Europejską we wszystkich krajach Unii Europejskiej, pod koniec ubiegłego roku.    

Istotne źródła finansowania dla polskich i europejski...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy