Ekologiczne źródła energii w logistyce i transporcie

TEMAT NUMERU

Energetyka jądrowa i energetyka odnawialna to są realne, alternatywne technologie do zastąpienia technologii węglowych. Jednak idealne źródło energii elektrycznej nie istnieje, bo każda znana nam technologia ma swoje wady i zalety.

– Trudno przewidzieć, ile energii w przyszłości będziemy pozyskiwali z danego rodzaju źródła, ale pewne jest, że w najbliższych latach będzie zmniejszany udział węgla w produkcji energii elektrycznej – mówi w rozmowie z Januszem Mincewiczem dr hab. inż. Bartosz Ceran, prof. Politechniki Poznańskiej, kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej, członkek Stowarzyszenia Ogniw Paliwowych. 

Zajmuje się Pan problematyką wytwarzania energii elektrycznej. W jakim zakresie to dziś potrzebny, ważny kierunek? 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej obejmuje przede wszystkim badania aspektów technicznych, ekologicznych i ekonomicznych technologii produkcji energii elektrycznej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Prowadzimy analizy energetyczne i ekonomiczne pracy centralnych źródeł systemowych (elektrownie i elektrociepłownie) oraz rozproszonych źródeł energii elektrycznej i ciepła (odnawialne źródła energii elektrycznej oraz rozproszone technologie kogeneracyjne). 

W obszarze badań związanym ze źródłami systemowymi zajmujemy się m.in. modelowaniem układów technologicznych źródeł wytwórczych (parowych, gazowych, gazowo-parowych, jądrowych) z wykorzystaniem oprogramowania Ebsilon®Professional oraz modelowaniem pracy jednostek wytwórczych w warunkach obrony i odbudowy zdolności wytwórczych na wypadek rozległej awarii systemowej. W kwestii generacji rozproszonej realizujemy analizy techniczno-ekonomiczne tzw. hybrydowych systemów wytwórczych, czyli układów zawierających różne technologie rozproszone produkcji energii, np. fotowoltaika, elektrownie wiatrowe współpracujące z magazynem energii. 

Co prace kierowanego przez Pana Zakładu dają polskiej energetyce?

W związku z coraz większym ud...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy