Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

5 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

Ekologia w dłuższej perspektywie. Ekologiczne rozwiązania w magazynie – trend czy ekonomia?

0 227

W ostatnich miesiącach coraz mocniej na polskim rynku uwidocznił się trend na rozwiązania ekologiczne w obiektach magazynowych. Rozwiązania, które kilkanaście miesięcy temu były wyjątkiem, dziś stają się standardem. Z jednej strony widać duże zainteresowanie firm, tego rodzaju inwestycjami. Z drugiej jednak pojawia się wiele znaków zapytania od potencjalnych inwestorów, a także wątpliwości, czy wszystkie rozwiązania w dłuższej perspektywie czasu warto wdrażać.

Zmiany widoczne na rynku

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne zmiany w standardzie budowanych magazynów w Polsce. Deweloperzy, jak również podmioty szukające powierzchni (bądź budujące ją dla własnych potrzeb) coraz większą uwagę zwracają na zastosowane rozwiązania od strony ekologicznej. Oświetlenie LED, odzysk wody deszczowej, dodatkowe wykorzystanie światła dziennego do oświetlenia powierzchni magazynowej to przykłady stosowanych rozwiązań już kilka lat temu w powstających obiektach. Dziś coraz częściej dostrzegać można rozwiązania szersze – nowoczesne, ekologiczne systemy ogrzewania magazynów, wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej, inwestycje w otoczenie magazynów, stacje ładowania aut elektrycznych czy zmiany w technologii baterii wózków widłowych – to kilka przykładów rozwiązań, które jeszcze nie są standardem, ale pojawiają się w coraz większej liczbie obiektów. 

POLECAMY

Ustalenie kierunku i planów długoterminowych

Ważne jest, aby potencjalne rozwiązania zastosowane w magazynie były spójne z całą filozofią i polityką firmy w zakresie wdrażania rozwiązań ekologicznych. Wydaje się to oczywiste, niemniej jednak nie zawsze wszystkie zmiany koordynowane są na poziomie przedsiębiorstwa, co może doprowadzić do tego, że pewne inwestycje będą realizowane zbyt wcześnie lub zbyt późno. Przykładem mogą być stacje ładowania aut elektrycznych, co przy braku spójnego podejścia w firmie może być bezcelowe. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne często wymagają znaczących środków – dlatego też dobrze jest przygotować minimum kilkuletni plan, który pozwoli rozłożyć ciężar inwestycji na kilka lat, określi kierunek działań i pozwoli nadać priorytety. Dzięki takiemu podejściu, można też sukcesywnie, krok po kroku, realizować plany – dobrym przykładem może być wymiana floty wózków widłowych i używanych w nich baterii. W dużych obiektach wymiana floty >100 wózków byłaby trudna do przeprowadzenia – rozłożenie jej na lata może znacząco pomóc. Określenie planów długoterminowych pomaga też w ustawieniu kroczących celów i stopniową ich realizację. Ograniczenie zużycia energii o 30–40% (w przeliczeniu na obsługiwany volumen lub powierzchnię magazynu) może w krótkim okresie wydawać się nierealne, niemniej rozpisanie konkretnych zadań na poszczególne okresy może wspomóc realizację tak ambitnych celów.

Raportowanie i dane wejściowe 

Aby móc ustalić cele długookresowe, które chcielibyśmy osiągnąć, kluczowe jest posiadanie dobrej jakości danych wejściowych. Jeśli nigdy nie mierzyliśmy pewnych rzeczy, to trudno będzie ustalić wiarygodny cel. W operacjach magazynowych coraz częściej pojawiają się wskaźniki, które dotyczą ekologii. Procent sortowanych odpadów, zużycie energii, konsumpcja wody, liczba użytych wypełniaczy przy dystrybucji paczkowej – to przykłady wskaźników wdrażanych w operacjach. Coraz częściej można spotkać się również z raportami które pokazują ślad węglowy generowany przez operacje magazynowe – emisja CO₂ od dłuższego czasu dość precyzyjnie jest raportowana przez przewoźników w transporcie drogowym. Niemniej od pewnego czasu duzi operatorzy logistyczni (np. FM Logistic, Arvato) wdrażają narzędzia do pomiaru i śledzenia tego wskaźnika dla operacji magazynowych. Ważny w tym kontekście jest fakt, że rozwiązania stosowane w magazynie wspierające ekologię to tylko część składowych tego wskaźnika. Drugim, nie mniej ważnym elementem jest jakość operacji – uszkodzenia w magazynie, sposób zarządzania flotą wózków widłowych, czas potrzebny na wykonanie operacji i ich efektywność – to tylko kilka przykładów skład...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy