Doradca DGSA u nadawcy. Jakie najważniejsze zmiany wnosi Umowa ADR w 2019 r.?

ZARZĄDZANIE

Zmiany Umowy ADR dokonywane są w cyklu co dwa lata (w każdym roku nieparzystym). Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze ostatnie zmiany Umowy ADR w 2019 r., które mogą w sposób bezpośredni dotyczyć uczestników międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym przewoźników, spedytorów oraz centra logistyczne.
 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona została w Genewie 30 września 1957 r. Aktualnie jej stronami jest 51 państw (mimo nazwy umowy przystąpiły do niej również kraje pozaeuropejskie). Polska jest stroną Umowy ADR od 6 maja 1975 r. Charakterystyczną cechę tej umowy stanowi mechanizm dokonywania jej zmian – regulacja ta jest bowiem aktualizowana w cyklach dwuletnich i wypada zawsze w latach nieparzystych. Najnowsze zmiany Umowy ADR formalnie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. (praktycznie zaś, z uwagi na przewidziany 6-miesięczny okres przejściowy, od 1 lipca 2019 r.). 

DGSA również u nadawcy towarów niebezpiecznych

W myśl nowych przepisów Umowy ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy