Czy jesteś przeciętny i bezbarwny? Kryzys przywództwa i przywództwo w kryzysie – rzecz o leadershipie w sytuacjach trudnych

MENEDŻER

Temat przywództwa w dobie kryzysu (i to światowego!) wydaje się bardzo na czasie, ale kryzys w przywództwie można było zaobserwować już wcześniej i to także w skali daleko wychodzącej poza przedsiębiorstwa produkcyjne.

W badaniu WorkForce 2020, przeprowadzonym przez Oxford Economics na zlecenie SAP, wzięło udział ponad 2,7 tys. menedżerów oraz ponad 2,7 tys. pracowników niższego szczebla z 27 krajów, w tym także z Polski. Jego wyniki pokazują dobitnie, że polscy pracownicy nie rozpoznają wśród swoich menedżerów przywódców i prawdziwych liderów – „Większość pracowników uważa swoich przełożonych za przeciętnych i bezbarwnych”. Problem ten ma wymiar globalny, ponieważ podobnych odpowiedzi udzielali także ankietowani z innych krajów. 
Pracownicy wskazują też, że „marni przełożeni” obniżają ich wydajność pracy i zaangażowanie, a kryzys przywództwa jest największą przeszkodą dla produktywności pracowników w Europie, w tym również w Polsce (badanie: „Okiem europejskich pracowników 2019” przeprowadzone przez firmę ADP).
Deficyty w zakresie leadershipu dotykają nie tylko firm, ale w ogóle życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego i badania przeprowadzonego wśród 1767 ekspertów wywodzących się z odległych od siebie dziedzin, branż oraz pokoleń aż 86% ankietowanych zgodziło się, że cały świat stoi w obliczu „kryzysu przywództwa”. 
Silne zapotrzebowanie na „prawdziwe przywództwo” nie jest więc zjawiskiem nowym, już od pewnego czasu pracownicy sygnalizowali popyt na inspirujących i godnych zaufania liderów. Teraz jednak oprócz pandemii choroby cierpimy także na plagę niekompetencji przywódców. 
W obliczu niespotykanego dotąd kryzysu ludzie zadają pytania, m.in. o to, jak powinniśmy teraz działać, co powinniśmy robić, jak sobie radzić, co będzie z naszymi miejscami pracy. Brzmi znajomo?
To, że się niepokoimy, jest naturalne. Przeglądając media, widząc i słysząc wiadomości o kolejnych zgonach, wszyscy doświadczamy ludzkich emocji, takich jak strach czy niepokój o bliskich. Nawet kiedy nasi pracownicy bezpośrednio nie odczuwają skutków kryzysu (pracujemy „normalnie”), to bombardowani zewsząd informacjami o obniżeniu tempa wzrostu PKB, możliwym spadku zatrudnienia w wiel...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy