Controlling w logistyce. Jak ograniczyć koszty w logistyce?

ZARZĄDZANIE

Controlling to funkcja zarządzania, która odpowiada za planowanie, koordynowanie, kontrolowanie i korygowanie działań przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia jego celów. W praktyce oznacza to m.in. zbieranie i analizowanie danych finansowych i operacyjnych, opracowywanie raportów i prognoz, tworzenie strategii i planów działania, nadzorowanie realizacji projektów, weryfikowanie wyników, a także podejmowanie decyzji dotyczących alokacji zasobów. Trudno zatem wyobrazić sobie do jego prowadzenia lepsze miejsce niż logistyka.

Gdzie możemy wykorzystać narzędzia controllingu w logistyce?

Prowadzenie controllingu w logistyce jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia kontrolę kosztów i identyfikowanie obszarów, w których można dokonać oszczędności. Kontrola kosztów jest niezbędna w logistyce, ponieważ te są ważnym elementem całego procesu i mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki controllingowi można monitorować koszty związane z transportem, magazynowaniem, obsługą klienta i innymi elementami logistyki.
Kontrola kosztów w logistyce ma na celu identyfikację obszarów, w których zachodzi marnotrawstwo zasobów i wprowadzenie zmian, które pozwolą na ograniczenie kosztów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektywności kosztowej i poprawa rentowności przedsiębiorstwa. Wśród możliwych działań kontrolnych można wymienić np. weryfikację cen u dostawców, monitoring wykorzystania paliwa i energii elektrycznej, a także optymalizację procesów logistycznych.
Kontrola kosztów w logistyce ma znaczenie nie tylko w kontekście oszczędności, ale także z punktu widzenia zwiększenia jakości usług. Dzię...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy