Co przewoźnicy powinni wiedzieć o konwencji CMR?

TEMAT NUMERU

Konwencja CMR reguluje zasady międzynarodowego przewozu drogowego towarów. To dokument o znaczeniu międzynarodowym, a jego skrupulatna znajomość jest kluczowa dla każdej firmy wykonującej przewozy transgraniczne. 

Konwencja CMR to inaczej Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Ten akt prawny znajduje zastosowanie do wszelkich umów o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron. Warunkiem jest, by miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdowało się w dwóch różnych krajach, w których przynajmniej jeden jest państwem ratyfikującym Konwencję.

Warto podkreślić, że przepisy Konwencji CMR nie znajdą zastosowania w trzech przypadkach, które dotyczą przewozów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych, transportu zwłok lub mienia przesiedlenia.

Jak wystawić list przewozowy?

Jedną z podstawowych kwestii, którą reguluje Konwencja CMR, jest zawarcie i wykonanie umowy przewozu. Zgodnie z jej z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy