Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

19 marca 2020

NR 4 (Lipiec 2019)

Bez BI nie będzie łańcucha dostaw. Jak systemy klasy Business Intelligence rewolucjonizują zarządzanie logistyką?

41

Badanie Capgemini ujawnia znaczną lukę między oczekiwaniami firm w zakresie digitalizacji ich łańcucha dostaw a osiągniętymi wynikami. Podczas gdy połowa badanych organizacji uważa cyfryzację łańcucha dostaw za jeden z trzech najważniejszych priorytetów, większość z nich (86%) ma trudności z realizacją projektów poza fazą testów lub wdrożeń pilotażowych o ograniczonej skali. Digitalizacja łańcucha dostaw jest jednym z priorytetów organizacji, szczególnie w Wielkiej Brytanii (58%), Włoszech (56%), Holandii (54%) i Niemczech (53%). Jednym z rozwiązań wspierających m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, którego popularność stale rośnie, są systemy informatyczne klasy Business Intelligence.

Entuzjazm firm w projektach cyfryzacji łańcucha dostaw tłumaczy się potencjałem, jaki reprezentują w zakresie zwrotu z inwestycji (ROI). Według badania łańcuch dostaw i automatyzacja zakupów oferuje zwrot z inwestycji średnio na poziomie 18%, w porównaniu z 15% w przypadku zasobów ludzkich, 14% w przypadku technologii informatycznych, 13% w przypadku obsługi klienta i 12% w przypadku finansów, rachunkowości i badań i rozwoju. 

Długa droga BI

– Systemy Business Intelligence przeszły bardzo długą drogę – od hurtowni danych zarządzanych przez wykwalifikowanych informatyków, którzy wykonywali raporty na zamówienie użytkowników biznesowych, aż po narzędzia całkowicie samoobsługowe – tak samo proste w użytkowaniu jak popularne portale internetowe. Jednym z najważniejszych kierunków, w jakich rozwijają się dziś systemy BI, jest dążenie do standaryzacji i do maksymalnego uporządkowania warstwy informacyjnej dla biznesu, z czego z kolei wynika obniżenie kosztów IT, gdy organizacja nie musi utrzymywać wielu „raportowych ekosystemów” – wyjaśnia Piotr Ferszka, dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska.

Według niego, drugi ważny trend w rozwoju systemów BI to dążenie do jak największej intuicyjności rozwiązań i wynikającej z tego łatwości obsługi przez nieinformatyków. Nikt już dzisiaj nie zainteresuje się aplikacjami analitycznymi, w których trudno jest zidentyfikować procesy biznesowe do analizy, które wymagają wielu szkoleń i są trudne do zaakceptowania przez użytkowników biznesowych. Dzisiejsze systemy BI przypominają w obsłudze popularne informacyjne witryny WWW i są tak samo intuicyjne, gdyż porozumiewają się z użytkownikiem poprzez interaktywne kokpity informacyjne.

Systemy klasy Business Intelligence nie tylko integrują, ale także normalizują informacje z wielu źródeł, przetwarzając je w efektywny sposób w czasie rzeczywistym. Tym samym są w stanie dostarczać informacji zarządczych na różnych poziomach zarządzania, a to oznacza, że stają się niezbędne zarówno dla specjalistów, jak i menedżerów w logistyce. 

– W przypadku łańcucha dostaw rozwiązania tego typu obejmują przepływ informacji w procesach logistyki, produkcji, operacji czy usług. Co więcej, są one generowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i w ramach złożonego ekosystemu kontrahentów. I chociaż jak dotąd branża była w stanie funkcjonować bez stosowania zaawansowanych narzędzi z zakresu Business Intelligence, to jednocześnie staje ona na progu cyfrowej rewolucji przemysłowej, która powoduje, że dalszy rozwój biznesu bez stosowania inteligentnych rozwiązań IT staje się po prostu niemożliwy – przekonuje Jarosław Zarychta, dyrektor ds. rozwiązań sektora produkcyjnego Microsoft.

Case study: uczenie maszynowe w Silvermedia

Dopóki firma sprzedaje kilka lub kilkanaście różnych produktów, zarządzanie ich produkcją i magazynowaniem nie stanowi dużego problemu. W momencie, kiedy produktów jest kilkadziesiąt lub kilkaset, sytuacja zmienia się diametralnie, a koszty braku optymalizacji produkcji i logistyki zaczynają rosnąć. Pomóc może wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania popytu. Cel stanowi zachowanie ciągłości dostępności produktów na sklepowych półkach z jednoczesnym ograniczaniem kosztów wynikających z nadprodukcji.

W branży farmaceutycznej, tak jak w wielu innych dziedzinach gospodarki, produkty tworzone przez daną firmę są różnorodne. W tym przypadku cały proces zaczyna się od zamówienia odpowiednich chemicznych substancji do produkcji leku, co odbywa się nawet z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Pierwszym wyzwaniem jest więc przewidzenie popytu, aby zamówić optymalną ilość składników leków. Krok drugi to zarządzanie samą produkcją, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy i ile konkretnego produktu należy wytworzyć, aby sklepowe (bądź apteczne) półki nie były puste. Wreszcie następuje etap logistyczny, czyli zarządzanie rozsyłaniem produktu po magazynach. Trudnością w tym elemencie jest optymalizacja obsługi zmiennego zapotrzebowania, uniknięcie przeterminowania produktów oraz ograniczenie kosztów transportu i magazynowania. Ponieważ popyt na każdy z kilkuset produktów firmy ma swoją odmienną charakterystykę, zarządzanie nimi wygląda w każdym przypadku inaczej.

Za przewidywanie zapotrzebowania rynku odpowiedzialni są w firmach planiści. Silvermedia tworzy wspierające ich oprogramowanie, Cloud Demand Forecasting, które wykorzystuje pozyskiwane na bieżąco dane oraz uczenie maszynowe. Wnioski z analizy pozwalają na zwiększenie trafności długoterminowych prognoz. Wciąż rozwijana platforma Silvermedia podpowiada, ile konkretnego produktu oraz w którym momencie roku fabryka musi wyprodukować. W dalszym kroku program ma m.in. podpowiadać wielkość zamówienia składników potrzebnych do procesu produkcyjnego. Zadaniem tej platformy jest również poprawienie dostępności produktów, czyli likwidacja „utraconej sprzedaży” wynikającej z braku produktu na półkach, optymalizacja zarządzania logistyką oraz redukcja kosztów wynikających np. z konieczności utylizacji produktów przeterminowanych. Przykładowo: w firmach farmaceutycznych celem jest utrzymanie w magazynach zapasów leku na dokładnie 30 dni. 

Platforma potrafi dostarczać przewidywania sprzedaży produktu konieczne do planowania budżetu na kolejny rok czy comiesięczne przewidywanie zm...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy