Analizuj, modeluj, przewiduj. Wykorzystanie machine learning w obszarze produkcji i magazynowania

ZARZĄDZANIE

Dynamicznie zmieniający się rynek i rosnące oczekiwania klientów wymagają od firm ciągłej optymalizacji procesów, niezawodności i szybkiego podejmowania decyzji. Skłania to przedsiębiorców do inwestowania w technologie sztucznej inteligencji (SI), w tym również w machine learning.

Czym jest machine learning?

Ideą machine learning jest umiejętność uczenia się komputerów na podstawie dostępnych danych oraz samodoskonalenia się. Cechą charakterystyczną technologii jest brak ingerencji człowieka w te procesy. Na zbiorze danych treningowych algorytmy machine learning uczą się wyszukiwania wzorców i zależności. W efekcie tworzone są modele zdolne do podejmowania decyzji lub generowania prognoz. Fenomen systemów opartych na uczeniu maszynowym polega na tym, że wraz ze zdobywanym doświadczeniem, bez wsparcia ze strony człowieka, stają się one coraz bardziej skuteczne, a ich wyniki coraz bardziej dokładne. Im większy zasób rzetelnych i wiarygodnych danych, tym bardziej precyzyjnych rezultatów można oczekiwać. Końcowy sukces jest więc ściśle związany z jakością dostępnych danych i ich wolumenem.

Potencjał danych

Danych jest na świecie z roku na rok coraz więcej. W 2020 r. wygenerowanych, skopiowanych i zużytych zostało globalnie 64,2 zetabajtów danych, a według prognoz w 2022 r. ta liczba ma wzrosnąć do 180 zetabajtów. Ta ogromna i ciągle zwiększająca się ilość danych może być postrzegana dwojako. Z jednej strony jest to niesamowita szansa, ponieważ niewątpliwie kryją one w sobie ni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy