60% firm logistycznych zamierza zainwestować w nowe rozwiązania

ZARZĄDZANIE RYNEK

Jakie będą trzy filary potrzebne temu sektorowi do odbicia się od dna po 2020 roku?

Eksperci oczekują, że rynek logistyczny szybko odbije się od pandemicznego roku 2020, gdyż według prognoz do 2024 roku jego globalny wzrost ma wynieść 4,7% rocznie1. Prawie 7 na 10 badanych przedstawicieli firm logistycznych w Polsce uważa, że obecna sytuacja na rynku jest trudniejsza niż rok temu, ale jednocześnie 9 na 10 jest zdania, że ich obroty w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zmniejszą się. Co więcej, połowa z nich spodziewa się, że ich przedsiębiorstwa osiągną w tym czasie zyski2. Odbicie się od COVID-19 będzie jednak w dużej mierze zależało od rozwoju rynku e-commerce, wykorzystania technologii w codziennej działalności oraz utrzymania płynności finansowej w firmach. A każdy z tych obszarów jest równie wymagający.

Pomimo wyzwań, jakie niósł ze sobą rok 2020, polska branża logistyczna nie tylko zdołała im sprostać, ale także z optymizmem patrzy w przyszłość - połowa jej przedstawicieli spodziewa się zysków w ciągu najbliższych 12 miesięcy3. Wynika to w dużej mierze z rozwoju handlu internetowego, który sprawił, że globalny rynek logistyki e-commerce wzrośnie o prawie 30% w 2020 roku4, wpływając w ten sposób bezpośrednio i pośrednio na tysiące firm działających w powiązanych sektorach, tj. transportu, magazynów i dostaw.

Perspektywy dla rynku logistycznego na kolejne lata są optymistyczne, jednak sektor będzie musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, aby utrzymać tempo wzrostu. Rozwój rynku e-commerce daje duże możliwości, ale generuje też nowe potrzeby klientów i przedsiębiorstw. To sposób zaadresowania tych potrzeb zdeterminuje, czy firmom w branży uda się załapać na fale wzrostową rynku. Będą musiały nie tylko przygotować odpowiednie strategie, ale także być otwarte na innowacje technologiczne i radzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej - mówi Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata Group, lendtech, który zapewnia elastyczną linię kredytową dla przedsiębiorstw, w tym z branży logistycznej.

Adekwatna odpowiedź na wzrost e-commerce

Do 2026 roku wartość polskiego rynku e-commerce ma wynieść 162 mld zł przy średnim rocznym wzroście na poziomie 12%5. Oznacza to, że będzie potrzebować odpowiednich zasobów, aby sprostać rosnącym potrzebom - a podstawowym fundamentem firm logistycznych będzie musiała być gotowość do tego. Co piąty respondent przyznał, że jednym z głównych wyzwań dla niego w nadchodzącym roku będzie zwiększenie szybkości dostarczania produktów (np. dostawy tego samego dnia) oraz rekrutacja pracowników (do magazynowania lub dystrybucji)6. Rozwiązania powstają szybko - jak pokazują prognozy, ok. 2-2,5 mln mkw. powierzchni ma być budowane rocznie - to ok. 10% obecnej powierzchni magazynowej w Polsce7. Ważne będzie również usprawnienie procesów związanych z logistyką ostatniej mili, a także budżet na rekrutację pracowników, bez których nie da się przeprowadzić żadnych procesów. Wszystko po to, by zadbać o jak najwyższą jakość doświadczeń klientów - w końcu nawet 42% polskich konsumentów deklaruje, ze jest skłonnych porzucić markę już po jednym złym doświadczeniu8.

Włączenie większej ilości technologii do codziennych procesów

Optymalizacja codziennych procesów będzie kolejnym poważnym wyzwaniem, a w szczególności badane firmy wymieniają: zarządzanie stale zmieniającym się poziomem wymagań klientów, cykle pracy i personel, możliwości transportowe, a także radzenie sobie z nieoczekiwanymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Rozwiązaniem tych problemów może być zwiększone wykorzystanie technologii, ponieważ 77% badanych uważa, że bardzo ważne jest wprowadzanie innowacji w celu wspierania ich działalności9. Machine learning, sztuczna inteligencja, internet rzeczy (IoT) i 5G - to zaledwie kilka z technologii, które w najbliższych latach będą napędzać rozwiązania dla logistyki, ponieważ zapewnią zwiększoną widoczność w czasie rzeczywistym codziennych procesów i przejrzystość łańcucha dostaw. Co więcej, według ponad połowy respondentów, w ciągu 5 lat około 10-19% zasobów ludzkich ma zostać zastąpionych przez technologię i automatyzację10. Firmy, które nie zdążą do tego czasu nadrobić zaległości, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.

Utrzymanie płynności finansowej

Spowalniająca gospodarka, klienci domagający się lepszych cen i pracownicy żądający lepszych wynagrodzeń oraz brak wykwalifikowanej kadry - to główne problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć operatorom logistycznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy11. Wszystko to może przyczynić się do trudności w utrzymaniu płynności finansowej, szczególnie w Polsce, gdzie opóźnienia w płatnościach faktur są problemem dla ponad 70% firm w kraju12.

Opóźnienie w zapłacie faktury przez wykonawcę może przełożyć się na opóźnienie w zapłacie przez jego podwykonawcę, co w efekcie generuje efekt domina, gdzie jeden dłużnik tworzy kolejnych dłużników. I mimo rozwoju e-commerce, branża logistyczna jest szczególnie narażona na długi. Kurierzy są winni innym firmom około 30 mln zł13 firmy transportowe są zadłużone na ok. 1,2 mld zł14 - komentuje Jan Enno Einfeld.

Biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie 60% firm logistycznych zamierza dokonać nowych inwestycji w tym roku15. Będą one potrzebowały pomocy w utrzymaniu płynności finansowej, aby zachować równowagę pomiędzy potrzebami rynku, klientów, pracowników, a jednocześnie utrzymać przewagę konkurencyjną poprzez rozwój nowych usług i inwestowanie w innowacje. Elastyczna linia kredytowa, oferowana przez Finiatę, może pomóc w niespodziewanych wydatkach, ale także w pokryciu większych inwestycji.

(Źródło: Finiata)

Przypisy