Zmiany w zakresie bezpieczeństwa pojazdów we Francji

AKTUALNOŚCI TRANSPORT

Przedsiębiorstwa z UE przewożące towary drogami przez Francję są ostrzegane, że muszą przestrzegać nowych przepisów bezpieczeństwa, które wprowadzono od dnia 1 stycznia 2021 roku, bo inaczej zostaną nałożone na nich grzywny.

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich pojazdów we Francji o masie powyżej 3,5 tony, niezależnie od tego, czy są używane do transportu towarów, czy pasażerów. Pojazdy będą musiały mieć specjalne naklejki wyraźnie widoczne po obu stronach i z tyłu, informujące o martwych strefach pojazdu. Ponadto pojazdy silnikowe powinny mieć oryginalnie wbudowane lub być wyposażone w co najmniej jeden system bezpieczeństwa widzenia pośredniego, taki jak lusterka, z polem widzenia, w której nie ma martwej strefy, która mogłaby zasłonić mijający pojazd. Elementy sterujące takich urządzeń powinny być również łatwo dostępne dla kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu.

Aktualizacje z zadowoleniem przyjęli działacze i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem na drogach. Ostrzegają jednak operatorów flot, że same lusterka nie wystarczają do wyeliminowania martwych stref.

Eryk Biskupski z Brigade Electronics Polska powiedział: To ustawodawstwo jest pożądaną zmianą. Jednak ważne jest, aby operatorzy rozumieli, że same lusterka nie eliminują martwych stref. Dlatego zgodnie z ustawodawstwem nadal mogliby zostać ukarani grzywną. Zalecamy zainstalowanie szeregu technologii bezpieczeństwa pojazdów, takich jak zestawy Systemu Bezpieczeństwa w zakresie Standardu Bezpośredniej Widoczności (DVS) firmy Brigade, aby zapewnić operatorom zgodność z przepisami w całej Europie oraz, aby kierowcy mieli pełną widoczność otoczenia pojazdu.

Zestawy są dostępne w dwóch różnych typach (jeden do pojazdów sztywnoramowych, drugi do ciągników z przyczepami) i obejmują kamery boczne, czujniki ultradźwiękowe dla strony pojazdu przy poboczu oraz alarm ostrzegawczy, który jest aktywowany, gdy pojazd skręca. Oba zestawy są zgodne z londyńskim Standardem Bezpośredniej Widoczności oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami regionalnymi w całej Unii Europejskiej, co oznacza, że operatorzy flot mogą mieć pewność, że systemy spełnią wszystkie niezbędne wymagania prawne.

Lafarge to jedna z firm, która odniosła korzyści z zainstalowania systemów bezpieczeństwa pojazdów w swojej flocie betonomieszarek. Ponieważ wypadki drogowe są poważnym problemem dla branży budowlanej, firma podjęła progresywne działania w celu zapewnienia, że jej betonomieszarki są wyposażone w najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa pojazdów, aby zapobiegać incydentom na drogach i placach budów.

Oprócz sygnalizatora cofania Biały Dźwięk bbs-tek® firmy Brigade, Lafarge zainstalowała również system Backeye®360 Brigade. Jest to inteligentny system monitoringu kamerami, eliminujący martwe strefy poprzez zapewnienie kierowcy kompletnego widoku otoczenia wokół wszystkich czterech stron pojazdu.

Othmane Jennane, prezes spółki Trans Route Béton, która zainstalowała technologię Brigade do pojazdów Lafarge, powiedział: Wystarczy jeden rzut oka, aby kierowca miał pełny widok dookoła pojazdu bez martwych stref oraz dodatkowy spokój, że piesi również zostaną ostrzeżeni przez alarm emitujący biały dźwięk. Technologia ta zapewnia całkowite bezpieczeństwo.

(Źródło:Brigade Electronics)

Przypisy