Zmiana przepisów w Aglomeracji Londyńskiej

AKTUALNOŚCI TRANSPORT

Przedsiębiorstwa z UE przewożące towary transportem drogowym do Zjednoczonego Królestwa od końca października będą musiały przestrzegać nowego londyńskiego ustawodawstwa dotyczącego samochodów ciężarowych, w przeciwnym razie będą nakładane grzywny.

Standard Bezpośredniego Widzenia (Direct Vision Standard), który wchodzi w życie 26 października 2020 roku, wymaga zezwolenia na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej dla każdego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton - dotyczy ono również pojazdów spoza Zjednoczonego Królestwa.

Ustawodawstwo egzekwowane przez Zarząd Transportu Londyńskiego (Transport for London - TfL) jest oparte na liczbie gwiazdek, które wskazują poziom widoczności kierowcy z kabiny w stosunku do innych użytkowników drogi. Oceny w postaci gwiazdek w ilości od 0 do 5 będą wydawane przez producentów pojazdów i będą zależały od formy, w jakiej pojazd opuścił linię produkcyjną. Gwiazdki nie będą uwzględniać jakichkolwiek systemów bezpieczeństwa z rynku wtórnego, w które pojazd został później wyposażony.

Pojazdy, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki, będą musiały dostosować się do tzw. Bezpiecznego Systemu (Safe System). Jest to szereg dodatkowych urządzeń wspomagających widzenie pośrednie. Doinstalowanie produktów pozwalających spełnienie zaleceń Bezpiecznego Systemu nie zmieni oceny ilości gwiazdek jakie otrzymał pojazd, ale pozwoli na wjazd na teren Aglomeracji Londyńskiej.

Bezpieczny System składa się z wyposażenia dodatkowego, obejmującego kamerę, monitor w kabinie, czujniki zbliżeniowe, dźwiękowe ostrzeżenie dla kierowcy oraz sygnalizator skrętu w celu ostrzegania niechronionych użytkowników dróg i rowerzystów, że znajdują się w martwej strefie kierowcy.

Firma Brigade Electronics, która była zaangażowana w część procedury konsultacyjnej dotyczącej ustawodawstwa w zakresie Standardu Bezpośredniej Widoczności, prowadzonej przez Zarząd Transportu Londyńskiego, zaleca operatorom flot w Europie, aby z dużym wyprzedzeniem dostosowali się do nowych przepisów.

Zachęcamy wszystkich polskich operatorów flot oraz przedsiębiorstwa obsługujące pojazdy o DMC od 12 ton, wjeżdżające do Londynu, do zapewnienia pełnej zgodności z nowym ustawodawstwem na długo przed upływem terminu 26 października. Oznacza to upewnienie się, że zostały zainstalowane wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa pojazdu, zgodnie z wymogami Bezpiecznego Systemu, jeśli pojazdy nie spełniają minimalnej liczby gwiazdek - powiedział Eryk Biskupski z Brigade Electronics Polska.

Brigade przygotowała specjalny zestaw Bezpiecznego Systemu zgodne ze Standardem Bezpośredniej Widoczności, aby usprawnić firmom procedury wdrożenia systemu. Zestaw ten nadaje się do montażu w pojazdach jedno i wieloczłonowych, składa się z kamery bocznej, czujników ultradźwiękowych dla strony pojazdu znajdującej się przy poboczu oraz alarmu ostrzegawczego, który jest aktywowany, gdy pojazd skręca. Zestaw jest zgodny ze Standardem Bezpośredniej Widoczności oraz wszystkimi regionalnymi przepisami w całej UE. Oznacza to, że operatorzy flot mogą mieć pewność, że systemy spełniają wszystkie niezbędne wymogi prawne.

Operatorzy flot powinni sprawdzić swoją ocenę gwiazdkową w pierwszej kolejności przed złożeniem wniosku o zezwolenie - dodał Eryk.

Zezwolenia można uzyskać na witrynie Zarządu Transportu Londyńskiego (Transport for London).

(Źródło: PMW Communications)

Przypisy