Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

1 października 2020

NR 4 (Wrzesień 2020)

Wspólna szyna danych całych łańcuchów dostaw. Czym jest usługa informacyjna elektronicznego kodu produktu?

0 575

Wymiana informacji pomiędzy odrębnymi organizacyjne podmiotami gospodarczymi zawsze stanowiła nie lada wyzwanie. Usługa Informacyjna Elektronicznego Kodu Produktu stanowiąca praktyczną implementację standardu GS1 EPCIS jest po EDI dopiero drugą próbą standaryzacji wymiany informacji w relacjach biznesowych, która znacząco przyspiesza komunikację pomiędzy podmiotami, przenosząc ją z poziomu dokumentów do domeny czasu rzeczywistego.

Standard EPCIS (ang. Electronic Product Code Information Service) nie jest rozwiązaniem nowym. Pierwotnie organizacja GS1 inaczej postrzegała miejsce oraz rolę tego rozwiązania w całościowej architekturze czegoś, co określano mianem „Sieci EPCGobal”.
 

POLECAMY

Rys. 1. Wykaz standardów oraz ich funkcji w ramach sieci EPCGlobal


Wysokie koszty oraz brak jasno zidentyfikowanego strumienia wartości skutecznie zniechęcały przedsiębiorców przed wdrażaniem technologii EPCIS w pierwotnym wariancie rozproszonym, w którym zgodnie z ideą każdy członek łańcucha dostaw będzie miał własną implementację Usługi Informacyjnej Elektronicznego Kodu Produktu, tak jak ma aplikacje WMS, ERP czy inne istotne dla danego podmiotu narzędzia informatyczne.
Dopiero rozwój technologii chmurowych i modelu SaaS dokonał znaczącej zmiany. Standard EPCIS ze względu na swoją elastyczność i uniwersalność zaczął wzbudzać zainteresowanie użytkowników.
Zarówno z ideowego, jak i praktycznego punktu widzenia EPCIS jest rozwiązaniem neutralnym, tzn. nie jest przeznaczony dla żadnej konkretnej branży. Jego neutralność, szczególnie w wariancie chmurowym, przejawia się także w uniwersalności mechanizmu komunikacji opartego o HTTP POST. Ważnym czynnikiem jest też komplementarność rozwiązania względem innych standardów, takich jak EDI.
Z technicznego punktu widzenia każde rozwiązanie zgodne ze standardem GS1 EPCIS ma dwa serwisy komunikacyjne odpowiedzialne za przyjmowanie danych (serwis Capture) oraz udostępnianie danych użytkownikom (serwis Query). Innymi słowy, serwis Capture odpowiada za przechwytywanie zdarzeń zdefiniowanych jako dokumenty w formacie XML, zgodne ze standardem EPCIS. Wykorzystywane w strukturze plików znaczniki nie są z zasady przypadkowe. Organizacja GS1 udostępnia bowiem publicznie tzw. Słowniki Biznesowe, które zawierają wykaz znaczników wykorzystywanych w różnych branżach. Ich wykorzystywanie nie jest obowiązkowe i zgodnie ze standardem każdy użytkownik ma w tej materii pełną dowolność. 
Odpowiednio przygotowany dokument wysłany jest do serwisu Capture, walidowany i przetwarzany przez oprogramowanie znajdujące się na serwerze EPCIS. Po przetworzeniu dokumentu odpowiednie dane zapisywane są w bazie danych. Standard definiuje 4 typy zdarzeń:

Rys. 2. Schemat działania rozwiązania EPCIS w łańcuchu dostaw

 

  • ObjectEvent – Wydarzenie Obiektowe dotyczy sytuacji, w której dany obiekt jest widziany. Inaczej mówiąc, rejestrowany jest fakt pojawienia się oznakowanego produktu w określonej lokalizacji, np. paletowa jednostka ładunkowa o numerze SSCC: X123 jest widziana w procesie przyjęcia na bramie magazynowej A15, w magazynie w Poznaniu na ul. Jana Nowaka 7 o godzinie 12:05. Wydarzenie Obiektowe rejestruje nieuporządkowaną listę numerów EPC.
  • AggregationEvent – Wydarzenie Agregacyjne dotyczy sytuacji, w której tworzone jest opakowanie wyższe w hierarchii. Innymi słowy, dane produkty są pakowane do opakowań zbiorczych, np. produkty o numerach D12, D13, D15 oraz D17 są spakowane do pojemnika o numerze S20. Wydarzenie Agregacyjne rejestruje listę numerów EPC (dzieci) oraz numer EPC rodzica, do którego są one przypisane.
  • TransformationEvent – Wydarzenie Transformacyjne służy do rejestracji procesu transformacji, czyli przetwarzania, w efekcie którego z określonych numerów EPC (jednego lub wielu) powstają inne numery EPC (jeden lub wiele). Jest to wydarzenie typowe dla procesu produkcji, gdzie np. z surowców o numerach A11, B17 oraz C20 powstał produkt o numerze X12. Wydarzenie Transformacyjne może rejestrować pojedyncze nu...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy