Wspólna szyna danych całych łańcuchów dostaw. Czym jest usługa informacyjna elektronicznego kodu produktu?

TEMAT NUMERU

Wymiana informacji pomiędzy odrębnymi organizacyjne podmiotami gospodarczymi zawsze stanowiła nie lada wyzwanie. Usługa Informacyjna Elektronicznego Kodu Produktu stanowiąca praktyczną implementację standardu GS1 EPCIS jest po EDI dopiero drugą próbą standaryzacji wymiany informacji w relacjach biznesowych, która znacząco przyspiesza komunikację pomiędzy podmiotami, przenosząc ją z poziomu dokumentów do domeny czasu rzeczywistego.

Standard EPCIS (ang. Electronic Product Code Information Service) nie jest rozwiązaniem nowym. Pierwotnie organizacja GS1 inaczej postrzegała miejsce oraz rolę tego rozwiązania w całościowej architekturze czegoś, co określano mianem „Sieci EPCGobal”.
 

Rys. 1. Wykaz standardów oraz ich funkcji w ramach sieci EPCGlobal


Wysokie koszty oraz brak jasno zidentyfikowanego strumienia wartości skutecznie zniechęcały przedsiębiorców przed wdrażaniem technologii EPCIS w pierwotnym wariancie rozproszonym, w którym zgodnie z ideą każdy członek łańcucha dostaw będzie miał własną implementację Usługi Informacyjnej Elektronicznego Kodu Produktu, tak jak ma aplikacje WMS, ERP czy inne istotne dla danego podmiotu narzędzia informatyczne.
Dopiero rozwój technologii chmurowych i modelu SaaS dokonał znaczącej zmiany. Standard EPCIS ze względu na swoją elastyczność i uniwersalność zaczął wzbudzać zainteresowanie użytkowników.
Zarówno z ideowego, jak i praktycznego punktu widzenia EPCIS jest rozwiązaniem neutralnym, tzn. nie jest przeznaczony dla żadnej konk...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy