Widoczność i śledzenie w łańcuchu dostaw. Klucz do uzyskania przewagi czy niezbędny element do uzyskania sprawności?

TEMAT NUMERU

Pandemia COVID-19 [5] oraz związane z nią zmiany w światowej gospodarce znacząco zwiększyły znaczenie bezpieczeństwa zarówno w lokalnych, jak i globalnych łańcuchach dostaw. Nowemu trendowi sprzyja rosnąca świadomość konsumentów, którzy coraz częściej wymagają pełnej informacji o pochodzeniu nabywanych produktów. Wdrożone w obszarze identyfikowalności standardy mogą przekładać się na zwiększone zaufanie odbiorców końcowych i, w konsekwencji, na większą sprzedaż u tych producentów, którzy uruchomią odpowiednie rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach.

Dotychczasowe normy [1, 3] w zakresie traceability, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów znajdujących się w obrocie, to nie tylko wymóg prawny dla wybranych branż (np. takich jak farmaceutyczna, spożywcza czy chemiczna), ale również element budowy przewagi konkurencyjnej na szybko zmieniającym się obecnie rynku. Czy tzw. identyfikowalność oznacza dziś nowe możliwości w zakresie usprawniania procesów w obszarze szeroko rozumianej logistyki? Czy wdrożenie traceability w przedsiębiorstwie może pozwolić na identyfikację „punktów krytycznych” i „wąskich gardeł”, a w rezultacie na ich optymalizację i usprawnienie? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

REKLAMA

Czym jest traceability?

Pojęcie traceability według definicji organizacji GS1 [2] odnosi się do możliwości identyfikacji pochodzenia oraz poszczególnych etapów, przez które produkt przechodzi w całym procesie produkcyjnym, jak również jego późniejszej dystrybucji, aż do momentu dostarczenia do odbiorcy końcowego. Na traceability lub identyfikowalność składają się zestawy procedur, pozwalające na śledzenie (odtworzenie historii przepływu) oraz lokalizację produktu w łańcuchach i sieciach dostaw. Traceability według normy ISO3) to możliwość śledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji produktu i może dotyczyć wielu rzeczy, takich jak: pochodzenie materiałów i części, historii przetwarzania, dystrybucji i lokalizacji produktu lub usługi po dostawie.
„Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu” [2].
Stwierdzenie to znajduje szczególne zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt lub wybrana partia muszą być wycofane z rynku (tzw. recall). Przykładem takiej sytuacji może być wadliwa partia produktów spożywczych dystrybuowana przez sieć handlową, która została zgłoszona przez jej poddostawcę jako nienadająca się do spożycia, i która powinna być w związku z tym jak najszybciej wycofana z obrotu handlowego. Potrz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy