Wejdź do dobrego towarzystwa. Czy trzeba się obawiać  „zielonych” raportów?

OPINIE

Unijny pakiet legislacyjny Fit-for-55 przyspieszył proces dekarbonizacji. Do zielonej transformacji przymuszają jednak nie tylko przepisy prawa i potencjalne kary finansowe.

16 września ulicami Nowego Jorku przeszło „dziesiątki tysięcy protestujących na rzecz klimatu, wzywając światowych przywódców do szybkiego odejścia od paliw kopalnych, niebezpiecznie ogrzewających Ziemię” – informował „New York Times”. „W całym kraju odbyły się protesty ruchu Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Friday for Future)” – donosiły dzień później o podobnym marszu media niemieckie. Młodzi znów muszą upominać się o przyszłość? 

Świadomość zmian jednak rośnie

Ustalone są terminy wejścia w życie przepisów o adaptacji zrównoważonego rozwoju, wskazane są grupy przedsiębiorców, których one bezpośrednio obejmą, jak również branże podlegające rozszerzeniu systemem unijnego handlu (ETS) emisjami CO₂. Pomimo tego nowe nie rodzi się bez problemów. Czasami w chaosie, czasami z dozą niewiedzy. 
W krajach uprzemysłowionych duże przedsiębiorstwa muszą już składać protokoły CARS i raporty niefinansowe ESG. W UE pojawiły się kolejne jej rozszerzenia, jak CSRD (patrz Ramka). Ale nie tylko one skłaniają producentów i firmy usługowe do stawania się bardziej „zielonymi”.
Po jednej stronie rośnie presja akcjonariuszy, inwestorów, banków,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy