Dział: OPINIE

          

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wejdź do dobrego towarzystwa. Czy trzeba się obawiać  „zielonych” raportów?

Unijny pakiet legislacyjny Fit-for-55 przyspieszył proces dekarbonizacji. Do zielonej transformacji przymuszają jednak nie tylko przepisy prawa i potencjalne kary finansowe.

Czytaj więcej

Czy sektor TSL powinien bać się ESG? - Najważniejsze terminy, kryteria raportowania, zagrożenia i korzyści

ESG fundamentalnie zmieni sposób, w jaki operatorzy TSL będą funkcjonować i konkurować na rynku. Te firmy, które nie zmienią się dobrowolnie, będę wykluczane z przetargów, bo zagrozi to realizacji zrównoważonych celów ich potencjalnych kontrahentów. Jednocześnie współodpowiedzialność za powodzenie strategii ESG wzrośnie, a w opinii ekspertów ignorowanie wyzwań ESG nie może być już akceptowane w zarządach firm chcących nie tylko minimalizować ryzyko w łańcuchu dostaw, ale także budować odporność operacyjną własnych organizacji.

Czytaj więcej