Train the Trainer. Jak tworzyć wewnątrzfirmowy zespół ekspertów do szkoleń pracowników z zakresu automatyki magazynowej?

TEMAT NUMERU

Automatyzacja procesów, zarówno w nowych, jak i już istniejących magazynach, umożliwia zwiększenie wydajności i podniesienie szans na poprawę jakości. Reorganizacja procesów magazynowych i zastosowanie nowoczesnych technologii często stwarza wyzwanie dla obsługi i weryfikuje umiejętności kadry. Aby magazyn mógł pracować efektywnie, pracownicy muszą zrozumieć działanie technologii, jak i proces, w którym biorą udział. To człowiek obsługuje i kontroluje maszyny, aby działały w prawidłowy sposób.

Coraz częściej kandydat na magazyniera powinien mieć w swoim CV nie tylko umiejętności manualne czy siłę fizyczną, ale również wykształcenie i kompetencje związane z obsługą zaawansowanego technologicznie wyposażenia. Kompetencje te najczęściej można zbudować dopiero w konkretnym obiekcie z konkretnym wyposażeniem. Stąd rodzi się potrzeba szkoleń pracowników. Pracodawcy potrzebują personelu doświadczonego i zależy im, aby nowe osoby mogły zostać wyszkolone w prawidłowy sposób. Nie jest jednak prostym zadaniem utrzymać poziom wiedzy, ponieważ w magazynach występuje częsta rotacja personelu ze względu na niedobór pracowników, szczególnie w gęstych aglomeracjach. Nowe osoby na stanowiskach trzeba szkolić w szybki i skuteczny sposób, aby utrzymywać wysoką wydajność pracy. 

Jak do tego podejść? 

Dobrą i sprawdzoną praktyką jest model Train the Trainer (skrót. TTT), czyli szkolenie osób, które mogą przekazywać wiedzę dalej do szerszego grona pracowników w efektywny sposób. Model ten wykorzystuje analizę procesu uczenia się przeprowadzoną przez psychologa Abrahama Maslowa, który stwierdził, że poziom przyswajania wiedzy zależy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy