Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

5 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Skalkulowany wpływ na środowisko. Jak policzyć, czy twój łańcuch dostaw jest przyjazny środowisku?

55

W rozmowach o funkcjonowaniu łańcuchu dostaw często pojawia się słowo „zrównoważony”. To dość pojemne hasło, w istocie sugerujące dążenie do maksymalnego obniżenia negatywnego wpływu danego rozwiązania na środowisko naturalne. Sprawa nie jest prosta, elementów transportu i logistyki, w których pojawiają się czynniki szkodzące środowisku jest wiele. Dostępne są też różnego rodzaju kalkulatory, pozwalające mierzyć te zagrożenia. 

Największym trucicielem środowiska jest dwutlenek węgla (CO₂). Powstaje głównie podczas spalania ciężkich olejów opałowych, a także olejów napędowych. Emisja CO₂ jest bezpośrednio związana z ilością spalonego paliwa. Szkodzą również m.in. tlenek azotu (NOx) oraz dwutlenek siarki (SO₂). Kalkulatory służą właśnie do badania tych szkodliwych substancji i „przypisania ich” poszczególnym elementom łańcucha dostaw. 

Czym pojedziemy?

Logistyka w dużej mierze opiera się na środkach transportu, należących zresztą do największych trucicieli środowiska. Znajomość oddziaływania pojazdów w całym ich cyklu życiowym pozwala podejmować decyzje minimalizujące negatywne skutki przewozów. W Volvo Trucks podkreślają, że nie wystarczy przyglądać się jedynie emisji powstającej w czasie użytkowania auta na drodze, ale też brać pod uwagę to skąd pochodzą surowce, ile zużywamy energii i materiałów, czego i ile emitują fabryki. Ważne są też czynniki usprawniające recykling. Właśnie po to stworzono kalkulator. Lars Martensson, dyrektor ds. ochrony środowiska i innowacyjności w tej firmie, wyjaśnia, że na potrzeby obliczeń cały cykl życiowy podzielono na pięć sekcji: materiały i produkcja, paliwo, emisja spalin, obsługa techniczna i wycofanie z eksploatacji (recykling).

Obliczenia dotyczą produkcji (uwzględniają cały proces, w tym także pozyskanie surowców, transport materiałów i części, jak również montaż), użytkowania (wpływ pojazdu na środowisko w okresie jego eksploatacji, uwzględniający m.in. produkcję paliwa, zużycie paliwa i obsługę techniczną), wycofanie z eksploatacji (ok. 85-90 proc. samochodu nadaje się do recyklingu, a ok. jedna trzecia materiałów użytych do wyprodukowania pojazdu pochodzi z surowców pozyskanych w drodze recyklingu). Kalkulator jest kompleksowy, korzysta z szerokiej bazy danych, utworzonej w oparciu o badania i testy ciężarówek. Narzędzie podlega systematycznemu rozwojowi, jest ulepszane w oparciu o aktualną wiedzę i nowe dane. Pozyskane informacje pomagają też projektować samochody ciężarowe nowej generacji. Służą jako wytyczne podczas prac nad systemami zasilania paliwami alternatywnymi i modelami elektryfikacji. 

Wozić czyściej

Spore zanieczyszczenie środowiska generują przewozy towarowe. Mnóstwo zanieczyszczeń powstaje „bez potrzeby”, np. tylko dlatego, iż źle wybrano trasę przejazdu. DHL posiada system raportowania emisji dwutlenku węgla. Jego zadaniem jest analizowanie danych, identyfikowanie i monitorowanie śladu węglowego. Dostarcza informacj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy