Prawie we wszystkich kategoriach pozytywne zmiany wskaźników. Wyniki 24. edycji „Rankingu firm TSL”"

ZARZĄDZANIE

Utrzymuje się pozytywna tendencja zmian na rynku TSL, zaobserwowana w 2018 r. Tempo wzrostu rynku, mierzone wartością przychodów z działalności TSL w 2018 r. w stosunku do 2017 r., wyniosło 13%, podobnie jak w poprzednim okresie, a sumaryczna wartość przychodów firm w rankingu ukształtowała się na poziomie 25 mld zł. 

Jeszcze szybciej rosło zatrudnienie – 15%, gdy w poprzednim okresie 9%. 

Pozostałe wskaźniki również były pozytywne. Majątek trwały wzrósł o 18%, zysk netto o 35%, a wskaźnik rentowności o 15%, do poziomu 3,64% na koniec 2018 r. Rentowność brutto zatrudnienia liczona wartością zysku brutto na jednego pracownika wzrosła o ponad 17% i wyniosła 18 705 zł. 

Jednocześnie prawie we wszystkich kategoriach, które zostały wskazane w rankingu, można zauważyć pozytywne zmiany wskaźników, choć o różnej sile oddziaływania. Jedynie w przypadku firm, dla których główną działalnością jest transport, wskaźnik rentowności zmniejszył się. Zmiany można było również zaobserwować w przypadku majątku trwałego netto w spedycji, który nie uległ praktycznie zmianie. Istotną zmianę w tej kategorii zanotowano w spedycji lotniczej, reprezentowanej przez trzy firmy. Majątek trwały netto uległ zmniejszeniu o 40%. Przychody ze sprzedaży TSL  wzrastały powyżej średniej w spedycji drogowej (13,9%), w spedycji morskiej i oceanicznej (15,5%), w transporcie (18,6%), szczególnie w przypadku firm ograniczających swoją działalność do rynku europejskiego (17,3%) i odnotowujących wzrost udziału usług handlu elektronicznego w całości swoich przychodów w stosunku do 2017 r. (14,4%). Znaczącą (powyżej średniej wynoszącej 17,6%) poprawę rentowności brutto zatrudnienia odnotowano w pierwszej dziesiątce firm (31%), w usługach logistycznych (92%), w spedycji drogowej (27%), spedycji morskiej i oceanicznej (45%), w firmach działających globalnie (39%), zatrudniających 10-249 pracowników (24%), osiągających pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy