Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

19 marca 2020

NR 4 (Lipiec 2019)

Prawie we wszystkich kategoriach pozytywne zmiany wskaźników. Wyniki 24. edycji „Rankingu firm TSL”"

0 445

Utrzymuje się pozytywna tendencja zmian na rynku TSL, zaobserwowana w 2018 r. Tempo wzrostu rynku, mierzone wartością przychodów z działalności TSL w 2018 r. w stosunku do 2017 r., wyniosło 13%, podobnie jak w poprzednim okresie, a sumaryczna wartość przychodów firm w rankingu ukształtowała się na poziomie 25 mld zł. 

Jeszcze szybciej rosło zatrudnienie – 15%, gdy w poprzednim okresie 9%. 

POLECAMY

Pozostałe wskaźniki również były pozytywne. Majątek trwały wzrósł o 18%, zysk netto o 35%, a wskaźnik rentowności o 15%, do poziomu 3,64% na koniec 2018 r. Rentowność brutto zatrudnienia liczona wartością zysku brutto na jednego pracownika wzrosła o ponad 17% i wyniosła 18 705 zł. 

Jednocześnie prawie we wszystkich kategoriach, które zostały wskazane w rankingu, można zauważyć pozytywne zmiany wskaźników, choć o różnej sile oddziaływania. Jedynie w przypadku firm, dla których główną działalnością jest transport, wskaźnik rentowności zmniejszył się. Zmiany można było również zaobserwować w przypadku majątku trwałego netto w spedycji, który nie uległ praktycznie zmianie. Istotną zmianę w tej kategorii zanotowano w spedycji lotniczej, reprezentowanej przez trzy firmy. Majątek trwały netto uległ zmniejszeniu o 40%. Przychody ze sprzedaży TSL  wzrastały powyżej średniej w spedycji drogowej (13,9%), w spedycji morskiej i oceanicznej (15,5%), w transporcie (18,6%), szczególnie w przypadku firm ograniczających swoją działalność do rynku europejskiego (17,3%) i odnotowujących wzrost udziału usług handlu elektronicznego w całości swoich przychodów w stosunku do 2017 r. (14,4%). Znaczącą (powyżej średniej wynoszącej 17,6%) poprawę rentowności brutto zatrudnienia odnotowano w pierwszej dziesiątce firm (31%), w usługach logistycznych (92%), w spedycji drogowej (27%), spedycji morskiej i oceanicznej (45%), w firmach działających globalnie (39%), zatrudniających 10-249 pracowników (24%), osiągających przychody powyżej 200 mln zł (18%) i realizujących usługi w zakresie handlu elektronicznego (18%), w których rozwój platform internetowych nie miał wpływu na działalność (18%). Interesujące jest również, że nieco wyższą od średniej rentowność osiągnęły firmy, które zanotowały wzrost udziału handlu internetowego w przychodach (4,4%). Również firmy bazujące w swojej działalności na usługach logistycznych, spedycji lotniczej, usługach magazynowych czy też mające przychody w przedziale 10-49 mln zł wykazują wyższą rentowność, jednak przy zbyt małej liczbie podmiotów, które podały dane w powyższych kategoriach, trudno wyciągać głębsze wnioski. 

Tabela 1. TOP 10 firm TSL

Miejsce w rankingu Nazwa firmy Przychody z TSL w 2018 r. [zł]
1. Grupa Raben 2 498 826 000
2. Grupa Kapitałowa DPD Polska 1 892 047 759
3. DB Schenker 1 648 524 000
4. FM Logistic 1 043 908 905
5. ROHLIG SUUS Logistics 910 777 053
6. DSV 894 311 000
7. Kuehne + Nagel 817 270 000
8. GRUPA PEKAES 802 075 000
9. GEFCO Polska 763 064 000
10. LOTOS Kolej 711 989 750

Źródło: Dodatek 24. edycja „Rankingu firm TSL” do „Dziennika Gazety Prawnej”, 14-16 czerwca 2019 nr 115 (5017) 

Tabela 2. Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2018 – główny rodzaj działalności: SPEDYCJA DROGOWA

Miejsce w rankingu Nazwa firmy Przychody z TSL w 2018 r. [zł]

1.

Grupa PEKAES 802 075 000
2. Omida Group 586 136 000
3. JAS-FBG 570 090 004
4. VGL Group 521 008 066
5. SKAT TRANSPORT 442 693 822
6. GEODIS 408 670 916
7. Yusen Logistics 382 235 965
8. MEXEM 209 699 122
9. Eurogate Logistics 199 950 564
10. Colian Logistic 160 000 000

Źródło: Dodatek 24. edycja „Rankingu firm TSL” do „Dziennika Gazety Prawnej”, 14-16 czerwca 2019 nr 115 (5017) 

Jeśli chodzi o poziom zatrudnienia wśród firm w rankingu, to najwyższe przyrosty zanotowano w transporcie kolejowym, reprezentowanym przez Lotos, a także w usługach magazynowych. Powyżej średniej zatrudnienie rosło również wśród firm zagranicznych i z kapitałem mieszanym oraz w firmach, które odnotowały wzrost udziału przychodów z handlu internetowego w całości przychodów w stosunku do roku 2017.

O badaniu

14 czerwca br. „Dziennik Gazeta Prawna” opublikował dodatek specjalny, w którym znalazły się wyniki 24. edycji „Rankingu firm TSL” 

powstającego pod nadzorem merytorycznym Szkoły Głównej Handlowej, a którego autorką jest prof. Halina Brdulak. W tegorocznej edycji wzięło udział 60 największych firm z branży logistycznej, działających w różnych sektorach usług TSL. Warunkiem uczestnictwa w rankingu było m.in. uzyskanie w 2018 r. przez firmę przychodu z działalności podstawowej transport – spedycja – logistyka (TSL) na poziomie co najmniej 2 mln zł.

 

Analiza firm z pierwszej dziesiątki 

W przypadku firm sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce tempo wzrostu przychodów było nieco niższe niż średnia (9,5%). Sumarycznie wielkość przychodów w tej grupie firm stanowiła prawie połowę przychodów z TSL wszystkich analizowanych przedsiębiorstw (12,2 mld zł). Zatrudnienie rosło jednak nieco szybciej niż przychody – w tempie 10% (8% w 2017 r.). 

Wskaźnik rentowności – średnio 5,5% – można było wyliczyć na bazie czterech firm, które zdecydowały się ujawnić powyższe dane. Rentowność zatrudnienia brutto była powyżej średniej (20,3 tys. zł na jednego zatrudnionego). Wydatki na systemy IT wzrosły o 1,3% (przy średniej prawie 3%), co można jedynie interpretować tak, że duzi gracze rynkowi mają już dość rozwinięte systemy informatyczne i nie wymaga...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy