POD NASZYM PATRONATEM: 26. edycja Rankingu TSL

WYDARZENIA

Jako patron medialny 26. Rankingu Firm TSL zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i wypełnienia ankiety online. Ranking ma na celu zdeterminowanie silnych i słabych stron branży. Jest to też unikalna okazja do zaprezentowania się wśród największych podmiotów, zajmujących się w Polsce transportem, spedycją i logistyką.

Partnerem rankingu jest „Dziennik Gazeta Prawna”, nadzór merytoryczny sprawuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ranking firm TSL zostaną opublikowane w dodatku „Transport Spedycja Logistyka” w czerwcu br., który będzie dołączony do „Dziennika Gazety Prawnej”. Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Ranking opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line. Do wypełnienia ankiety zapraszamy firmy TSL, które w 2020 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest wypełnienie ankiety oraz wydruk, podpisanie i przesłanie jej skanu w formie elektronicznej.

Ankieta dostępna będzie od dnia 30 marca br. na stronie www.rankingTSL.pl. Należy ją wypełnić do 30 kwietnia br., a następnie przesłać podpisany skan w formie elektronicznej na adres rankingtsl@rankingtsl.pl. Ankieta stanowi dokument potwierdzający wolę udziału w projekcie. 

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/rankingTSL2021/

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)

Przypisy