Odpowiedzialna logistyka - QSL Polska na rzecz środowiska i potrzebujących

WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

6 grudnia 2023, Warszawa – W świecie postpandemicznym, w którym społeczeństwo stało się bardziej świadome swojego wpływu na środowisko naturalne i klimat, każdego dnia słyszymy o firmach, które biorą na swoje barki odpowiedzialność za generowany ślad środowiskowy. Branża logistyczna nie może i nie chce zostać w tej kwestii w tyle – przykładem mogą być działania Quick Service Logistics Polska, która takie wartości jak odpowiedzialność i solidarność wpisała w swoje firmowe DNA.

Poniżej dwa przykłady aktywności, zrealizowanych w tym roku przez QSL Polska, w ramach strategii odpowiedzialności społeczno-środowiskowej QSER. Warto, aby podjęcie podobnych działań rozważyły także inne firmy z branży TSL.

KOMPENSACJA EMISJI CO2

Aby zrekompensować emisję gazów cieplarnianych i przeciwdziałać negatywnym skutkom globalnej zmiany klimatu, QSL Polska, podobnie jak w ubiegłym roku, nawiązało współpracę z Fundacją Aeris Futuro, która prowadzi między innymi działania związane z offsetem (rekompensatą) emisji dwutlenku węgla poprzez nasadzanie drzew. W ramach programu Fundacji „Czas na Las”, 17 listopada br. grupa pracowników QSL Polska, składająca się z ochotników z magazynów w Sosnowcu i Błoniu oraz warszawskiego biura firmy, posadziła 500 drzew. Sadzonki brzóz i dębów zostały zasadzone na terenie ODE Źródła w gminie Przedbórz (woj. łódzkie). Wybrano dwa rodzime gatunki drzew dopasowane do niełatwych warunków siedliska. Jedno drzewo w ciągu stu lat pochłania około 750 kg CO2. Nasadzenie w gminie Przedbórz pozwoli skompensować ok. 75 ton dwutlenku węgla – to istotny wkład w ochronę klimatu oraz środowiska naturalnego. Sadzenie rodzimych gatunków drzew jest skuteczną strategią walki z obcymi gatunkami inwazyjnymi oraz efektywną metodą budowania i wspierania bioróżnorodności, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania lasów oraz wszystkich ekosystemów na naszej planecie.

Chciałbym podziękować Fundacji za współpracę oraz naszym pracownikom za aktywny udział. Cieszę się, że mogliśmy połączyć siły i wspólnie zrobić coś dobrego dla naszej planety. – skomentował akcję Rafał Strzałkowski, dyrektor operacyjny QSL Polska.

DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI

Odpowiedzialna logistyka nie ogranicza się do działań proekologicznych. W jej ramach realizowane są także działania na rzecz społeczności: wsparcie lokalnych inicjatyw czy pomoc najbardziej potrzebującym. QSL Polska zdecydowało w tym roku o przekazaniu darowizny dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które pomaga samotnym seniorom. Pomoc obejmuje organizację regularnych wizyt i spotkań, w tym Wigilii dla samotnych osób, a także umożliwienie skorzystania z porad specjalistów.

Zadaniem odpowiedzialnego społecznie biznesu jest odgrywanie aktywnej roli w walce z takimi zjawiskami społecznymi jak ubóstwo, ale także samotność i odosobnienie. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od lat pomaga osobom starszym, samotnym i tym w trudnej sytuacji życiowej. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć w tym roku ich misję i działania – mówi Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska.

Przypisy