Ogólnopolska Konferencja Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk i zawodach pokrewnych

WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

Już  6 marca 2024 na terenie Politechniki Opolskiej w Opolu odbędzie się konferencja „Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk i zawodach pokrewnych”.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe Logpoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Konferencja kierowana jest do Dyrektorów i Nauczycieli logistyki szkół średnich o profilu logistycznym, Kuratorów oraz Przedstawicieli Organów Prowadzących.

 Tematami wykładów, prelekcji i dyskusji będą zagadnienia związane z:

 • nowoczesnymi metodami kształcenia praktycznego w szkołach średnich;
 • wsparciem rozwoju kształcenia oraz uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystaniem sztucznej inteligencji w logistyce;
 • kompetencjami przyszłości w edukacji i na rynku pracy;
 • dobrym praktykom kształcenia w zawodzie technik logistyk;
 • możliwościami jakie dają laboratoria logistyczne;
 • możliwościami pozyskania środków na inwestycje w placówkach oświatowych;
 • nowością w systemie oświaty jakim są Branżowe Centra Umiejętności;
 • aktualnościami programu Erasmus+;
 • współpracy szkół ze Studenckimi Kołami Naukowymi;
 • wykorzystaniem systemu Informacji Geograficznej (GIS) w logistyce;
 • zastosowaniem nowoczesnych technik logistycznych w praktyce.
   

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Logistyków Polskich www.slp.edu.pl

Przypisy